Díky projektu už bylo v Česku vysazeno nebo obnoveno čtyři sta stromořadí za více než čtyřicet milionů korun. Na Mělnicku je dvaadvacet stromů za sto tisíc korun u fotbalového a dětského hřiště v Tuhani. Zeleň pořízená z dotace oživila novou alejí i mělnickou Českobratrskou ulici nebo park na Polabí, kde na jaře kvetou hlohy za sto tisíc korun. Dalších sto tisíc putovalo do Zálezlic, kde se do výsadby nových jehličnatých i listnatých stromů zapojilo padesát dospělých a dětí, které se zároveň staly jejich patrony.

Obce, které nestihnout stanovený termín prvního kola, budou moci o grant požádat v červencovém druhém kole.

Podle ředitelky Nadace ČEZ Michaely Zikové má jít o výsadbu původních druhů dřevin a jejich odrůd včetně pestrolistých a tvarově odlišných, v podobě alejí, stromořadí i zelených bariér proti větru a prachu. Vyhlašovatelé grantu preferují liniovou výsadbu stromů u veřejných budov nebo obnovu liniové zeleně na mezích, kde by stromy a keře měly umožnit hnízdění ptáků. Podpora se týká i výsadby galeriové zeleně podél vodotečí a návesních nádrží.

O schválení grantových žádostí v prvním kole poté rozhodne správní rada nadace. Jednou z podmínek je, že všechny stromy financované z nadačního příspěvku v roce 2018 musejí být vysazeny do konce letošního roku. Více na www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy.html.