„Myšáku, nezapomněl jsi něco?" vítal Josef Melen alias pan Bezpečný svého chlupatého kamaráda, který do třídy přijel na kole. „Svačinu!" zněla odpověď, se kterou ale pan B nebyl spokojený. „A co takhle helmu?" „Když ta mi nesluší," vymlouval se myšák.

Pan Bezpečný ovšem dětem i popletenému Bertíkovi vysvětlil, že nosit při jízdě na kole helmu je nesmírně důležité. Pokud by totiž spadli, bez helmy by se mohli ošklivě poranit. Myšák nakonec uznal, že má jeho mentor pravdu, a nechal si helmu nasadit.

A následně se spolu s dětmi dozvěděl vše o správném vybavení kola, dopravních značkách nebo třeba o chování na silnici i na cyklostezce.

Součást zážitkové prevence

Projekt Myšák Bertík a pan B je součástí zážitkové prevence, kterou na svět přivedl právě Josef Melen. Jde o jeden z projektů samostatného oddělení BESIP ministerstva dopravy, který muzikant a moderátor představuje na své roadshow po mateřských školách v rámci Světového týdne bezpečnosti vyhlášeného Organizací spojených národů.

„Akce nazvaná Chraňme naše děti je prodloužena na celý květen. Za tu dobu navštívíme s naším preventivním představením, které má dětem pomoci osvojit si návyky správného chování účastníka silničního provozu, devět školek," připomněl Josef Melen s tím, že by projekt rád představil i v dalších krajích, nejen v Praze a středních Čechách. „Pracujeme na tom."

Projekt pro předškoláky

Projekt je určen především dětem předškolního věku, ať už ze školek nebo přípravných tříd. Jde přitom pouze o první krok ze tří, který má děti naučit bezpečnému chování v silničním provozu.

„Po několika týdnech následuje malý test, abychom věděli, co si z toho děti odnesly. Třetím krokem pak je přesun na dopravní hřiště a nácvik získaných informací v praxi, to už ale zajišťují provozovatelé hřišť nebo třeba městští strážníci," uvedl Josef Melen, který by rád zmapoval, jak na tom děti s dopravní výchovou napříč republikou vlastně jsou.

„Každá školka je jiná, například povědomí dětí o chování cyklistů je mnohem větší na periferiích než v centru měst. Naopak situace chodce u přechodu je daleko lépe vnímána dětmi z větších měst," vysvětlil.