Celkem by v největším středočeském městě mělo přibýt zhruba 400 parkovacích míst. K tomu je nutné připočítat dalších 80 míst v areálu nemocnice.

Dvě z parkovišť s 240 místy, a to ve Vrchlického a Holandské ulici, budou moci motoristé využívat ještě do konce letošního roku. Na výstavbu chodníků a parkovišť je letos v městském rozpočtu vyčleněno 34 milionů korun. Část nákladů se vrací z tržeb parkovacích automatů, jejichž počet v souvislosti s výstavbou parkovacích ploch roste. V roce 2005 se z 18 automatů ve městě vybralo 3,7 milionu korun, loni z 22 automatů přes 4,3 milionu korun. Letos přibylo dalších sedm automatů a na parkovném byly k 31. červenci vybrány tři miliony korun. „Zpočátku vnímali lidé automaty v místě svého bydliště negativně, nyní naopak spíše požadují jejich rozšiřování. Uvědomili si, že za přijatelný poplatek za rezidentní kartu se zvyšuje jejich šance, že zde zaparkují,“ uvedl kladenský primátor Dan Jiránek.

Zanedlouho začne také výstavba nového parkoviště v areálu nemocnice. Místo pro téměř 80 vozidel by mělo pomoci vyřešit potíže pacientů a návštěvníků zdravotnického zařízení, kteří nyní parkují v přilehlých ulicích. Město na stavbu počítá s celkovými náklady téměř 6,5 milionu korun.

Parkovací místa v areálu nemocnice budou placená, pouze prvních dvacet minut se plánuje zdarma. Poté zde bude vybíráno za první hodinu 10 a za druhou a každou další 20 korun. Současně vedení města plánuje zpoplatnění stání v ulicích v okolí nemocnice.

Nedostatek parkovacích míst považují obyvatelé a návštěvníci Kladna za největší problém ve městě. Na parkování si stěžovalo 22 procent z 621 účastníků ankety, kterou před časem zorganizovalo město ve spolupráci s Ústavem pro ekopolitiku a občanským sdružením Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj. Loni magistrát nechal vybudovat několik stovek parkovacích míst. Složité situaci v centru například pomohlo nové parkoviště v Zádušní ulici. Významnou investiční akcí za zhruba deset milionů korun byla loni také rekonstrukce ulic Leoše Janáčka, Suchardova a Ctiborova, při které vzniklo 57 parkovacích míst.