Patnáct set lidí se dostředečního odpolednedne připojilo k internetové petici, která bojuje proti záměru australské firmy Wildhorse Energy těžit na Mělnicku a Mladoboleslavsku uhlí podzemním zplyňováním.

Každý den se soupis rozrůstá o další desítky podpisů lidí nejen z těchto dvou regionů, ale i z jiných částí České republiky.

Autory petice na webu www.petice24.com/netezbeuhli Michala Milka z Neratovic a Zbyňka Moravce ze Všetat přístup lidí potěšil.

„Když jsme se o záměru australské společnosti dozvěděli, rozhodli jsme se uspořádat Protest fest v mělnickém klubu Stará Mydlárna a archovou i webovou petici,“ konstatoval Michal Milko.

Dva kamarádi, které spojuje muzika, nesdružují odpůrce těžby jen tak pro nic za nic. „V ohrožení je velká zásobárna kvalitní podzemní vody. Lidstvo stále likviduje planetu a její omezené zdroje, tomu není možné jen tak přihlížet,“ prohlásil Milko.

S ním se ztotožňuje Zbyněk Moravec, který se svou kapelou Bumfrang3 zahrál na Protest festu, kde mohli návštěvníci také vyjádřit nesouhlas s těžbou svým podpisem.

„Nejsme politická kapela, ale v tomto případě musíme jít razantně proti. Doufám, že nežijeme v Kocourkově a ti, kteří jsou zodpovědní za rozhodnutí, si uvědomují, co by to pro nás mohlo znamenat. Hrajeme skladby, které jsou právě o těch loukách a lesích okolo, takže tohle fakt bolí,“ svěřil své pocity Zbyněk Moravec a pokračoval: „myslet si, že by z těžby měli užitek lidé v regionu, nebo že by znečištění podzemních vod firma řešila jinak, než zaplacením směšné pokuty, si přitom může jen opravdu naivní blázen.

Část internetové petice odeslali její autoři v úterý, den před stanoveným termínem pro příjem stanovisek k záměru, na ministerstvo životního prostředí. Tehdy obsahovala 1122 podpisů.

K petici s názvem Ne těžbě uhlí mohou odpůrci stále přispívat svými podpisy, už nyní má bezmála sto padesát stran po deseti jménech. Největší zastoupení mají Mělničané, proti těžbě se jich za devět dní od založení petice postavilo více než čtyři sta, Pražanů ke sto padesáti a své jméno připojilo i sedmdesát obyvatel Mladé Boleslavi. Přes třicet podpisů patří shodně lidem ze Mšena a Byšic. Další stovky podpisů přidali obyvatelé okolních měst a obcí.

Součástí webové petice jsou komentáře, jejichž prostřednictvím lidé vedle podpisu dávají najevo svůj nesouhlas se záměrem Wildhorse Energy.
Jan Barták z Byšic v jednom z nich uvedl: „Firma klame tvrzením, že černé uhlí se nachází mezi 400 až 1000 metry pod povrchem. Na základě geologického průzkumu před zhruba třiceti lety se přitom zjistilo, že se kvalitní černé uhlí nachází místy i v hloubce 50 metrů pod povrchem. Už tehdy vláda uvažovala o těžbě, ale z důvodu ohrožení velkých zásob pitné vody a devastace životního prostředí se od toho upustila.“

Proti záměru těžit v Mělnické pánvi uhlí se ohradila také většina z padesáti dotčených obcí na Mělnicku a Mladoboleslavsku, které zasílaly do poloviny února svá negativní stanoviska. Se záměrem dokonce nesouhlasí ani Středočeský kraj.

Nyní je na úřednících ministerstva životního prostředí, jak se k záměru postaví.

U internetové petice proti těžbě uhlí v regionu se množí negativní komentáře odpůrců.

„Jaký zcela konkrétní a měřitelný přínos z těžby uhlí v dané lokalitě budou mít obyvatelé dotčených obcí, respektive obyvatelé ČR? Budou mít levnější energii, nižší daně, nebo jakékoli jiné výhody, plynoucí z takové těžby suroviny, která je ve vlastnictví státu? Domnívám se, že naprosto žádné, zato ponesou obrovské riziko znečištění vody a veškerých nebezpečí s touto těžbou spojených.“
„Dopadlo by to stejně jako u Mostecké uhelné. Státu nic, výtěžek finanční pryč a zničená krajina s problémy by zbyla nám. Již někdy v letech 1980 a dále se vrtalo někde mezi Mšenem a Stránkou a bylo konstatováno, že těžba pro velkou spodní vodu ( a zdravou) není možná k realizaci. Jen je zajímavé, že v obcích se o tomto nynějším problému a záměru nikde neinformuje.“
„Je smutné, že dnes stojí lidé proti lidem jen proto, že některým je přednější koloběh peněz, než uchování naši krásné přírody a jejích zdrojů pro další potomstvo a tím lidstvo vůbec. Materiální stránka dnes smutně vítězí nad duševní moudrostí, morálkou, etikou, nad tak dnes nepopulární lidskostí. Pokud se nevzpamatuje část lidstva a neuvědomí si, že stojíme vzájemně proti sobě, míněno člověk proti člověku, naše planeta bude stále plakat a prosit.“
„Nesouhlasím s průzkumem ani s těžbou. Průzkum nezakládá právo těžby, ale vložené investice jsou v tomto případě značné a investor je bude chtít zpět. Začne tlačit na stát o úhradu těchto prostředků. Jak se zachová stát?? Jako v mnohých jiných případech: buď těžbu nakonec povolí nebo výlohy firmy stejně zaplatí daňový poplatník.“
„Já bych řekla, že jediné co z toho my všichni můžeme mít jsou problémy. Zisky odtečou neznámo kam a nám a našim dětem zbudou oči pro pláč.“
„Ve světě jsou stovky požárů uhlí hořícího pod povrchem, tudíž není možné je uhasit. Ohně mohou způsobit propadání půdy a kouřové plyny jsou životu nebezpečné. Mimo to mohou vystupovat prasklinami na povrch a vytvářet povrchové požáry.“
„V USA a v Austrálii tuto technologii těžby zkouší, ale nikdo na světě nedokáže říci, jak se hoření v podzemí dá zastavit, když se zapálené uhelné sloje vymknou kontrole. Na rozdíl od nás se mají Američané a Australané kam přestěhovat.“
„Žádné jádro, žádné uhlí, 100% obnovitelné energie. Vhodná kombinace větru, fotovoltaiky a biomasy spolu s využitím odpadního tepla z průmyslu s dostatečnými akumulačními kapacitami – především syntetický metan zcela postačuje na vykrytí současné spotřeby.“
„I komunisti věděli, že spodní vody jsou přednější než uhlí a dali jim přednost. Připadá mi to jako bychom se vrátili o pár set let zpět. Vrchnost si dělá co chce bez ohledu na lidi a přírodu.“
„Jsem ráda, že mé děti vyrůstají v čistém prostředí. Myslím, že bychom měli hledat jiné, obnovitelné zdroje energie. Tento způsob má devastující dopad na řadu systémů podstatných pro zdravé fungování života na Zemi. Výčet negativ způsobených těžbou mnohokrát překročí výčet pozitivních dopadů.“
„V naší malé zemi máme chránit už doslova každý kout, nejen CHKO. A nechat se ujišťovat společností,které jde v první řadě o zisk, že jí záleží na ochraně životního prostředí, a že nehrozí žádná rizika, tomu může dnes uvěřit jen opravdu naivní člověk.“