Oba záměry schválili na svém posledním zasedání kralupští zastupitelé. Pamětní plastika trojrozměrného portrétu bývalého starosty města Josefa Vaníčka se bude nacházet na někdejším národním výboru na Palackého náměstí, kde dnes sídlí úřad práce. Jak na zasedání připomněl starosta Libor Lesák, místo navazuje na nedávno pojmenovanou Vaníčkovu ulici podél rekonstruovaného pivovaru, spojující náměstí s Žižkovou ulicí.

Svou ulici, přesněji Třídu Josefa Vaníčka, první kralupský starosta v časech Československa přitom už kdysi měl. Dnes je známa jako ulice Generála Klapálka.

Vaníček měl lví podíl na rozkvětu Kralup nad Vltavou, které v jeho éře sice měly už dlouho statut města, připomínaly ale spíše větší vesnici. Zasadil se o vydláždění hlavních ulic, kde se do té doby chodilo za deště po blátě, nahrazení petrolejových lamp elektrickým osvětlením, novou radnici, stavbu gymnázia a především spojení obou vltavských břehů mostem.

Druhá nová plastika, která má být realizována, se bude nacházet nedaleko nádraží. Pro vzpomínku na první parní lokomotivu, která přijela po rozestavěné železniční trati do Kralup nad Vltavou v roce 1849, už byl při rekonstrukci Jungmannovy a Husovy ulice připraven podstavec.