Plavební komory na Hoříně zůstávají po sobotním požáru ve strojovně mimo provoz, což má dopad na provoz lodí v úseku dolní Vltavy. V pondělí 8. července to Deníku potvrdila ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová. Proplavování se podaří obnovit ve středu, očekává státní podnik Povodí Vltavy, který je správcem vodní cesty.

Němcová upřesnila, že podnik Povodí Vltavy jakožto provozovatel informoval plavební správu o poškození ovládací technologie obou plavebních komor. „Proto byl zastaven plavební provoz přes tyto plavební komory,“ konstatovala Němcová. S tím, že opatření se týká jak tamní velké, tak i malé plavební komory.

Povodí Vltavy řeší, jak provoz co nejrychleji obnovit. Mluvčí státního podniku Hugo Roldán Deníku sdělil, že ještě v úterý bude zdymadlo mimo provoz. Od středy by mělo fungovat s omezením. „Proplavování přes plavební komoru Hořín bude do doby odstranění následků požáru rozvodů elektroinstalace probíhat v ‚záložním provozním režimu‘. První proplavení v tomto režimu se uskuteční ve středu 10. července,“ konstatoval. S upřesněním, že tehdy bude mimo jiné proplavena speciální loď vezoucí technologii pro výstavbu Dvoreckého mostu v Praze – avšak dojde i na další plavidla. Jak nákladní, tak i rekreační.

Radí, že v příštích dnech je lepší si službu „objednat“ předem: „V rámci koordinace a optimalizace proplavování bude po určitou dobu vhodné využívat nahlášení žádosti o proplavení na Centrální vodohospodářský dispečink státního podniku Povodí Vltavy (e-mail: dispecink@pvl.cz, mobil: 724 067 719).“

Usazování nových vrat do zdymadla v Hořínském plavebním kanálu u Mělníka. Montáž vrat probíhala pomocí autojeřábu, který byl umístěn na nákladní lodi a vrata zdvihal. O správnou polohu vrat na dolním ložisku, kter je pod hladinou, se postarali potápěči. | Video: zdroj Metrostav a.s.

K požáru v bezobslužné strojovně přivolal hasiče 6. července za úsvitu signál elektronické požární signalizace. Požár technologie v prvním patře se jim podařilo zdolat poměrně rychle a bez toho, že by plameny dostaly příležitost rozšířit se do dalších podlaží historické budovy. Ta pochází z počátku minulého století (avšak její zařízení prošla zásadní modernizací).

Navzdory rychlé likvidaci požáru se odhad způsobené škody podle informací mluvčího středočeských hasičů Jana Sýkory vyšplhal na pět milionů korun. Zřejmě má vše na svědomí technická závada elektrického rozvaděče, napověděly předběžné výsledky šetření. To však nadále pokračuje. Upřesňovat se v jeho rámci bude i výše způsobené škody.