Kromě samotné plavební komory se v Hoříně modernizuje také řídící centrum na velíně. Jeho funkce se podstatně rozšíří, budou se odsud obsluhovat nejen obě plavební komory, ale také nový zdvižný most přes dolní ohlaví i osm km vzdálené zdvižné mosty na plavebním kanále Vraňany-Hořín. K dispozici bude i několik desítek kamer.

Rekonstrukce, která umožní lepší a bezpečnější průjezd této vodní cesty, by měla skončit do 30. března příštího roku.