Až do 23. října budou mimo provoz plavební komory v Dolanech a Hoříně na Mělnicku na Vltavské vodní cestě.
Důvodem je údržba a oprava komor a vodní cesty, které nelze provádět za běžného provozu. Ten bude na Vltavě podle mluvčí Povodí Vltavy Michaely Pohůnkové v plném rozsahu obnoven od 24. října.

„Pravidelná plavební odstávka se koná každoročně. Podzimní měsíce jsou vyhovující jak z hlediska příznivé hydrologické situace, tak
z hlediska lodních dopravců. Důvodem opravy je udržení dobré funkčnosti Vltavské vodní cesty,“ vysvětlila mluvčí. V Dolanech opravují řemeslníci plavební komoru. „Natírají horní vrata a opravují opěrnou zeď na pravém břehu Vltavy,“ uvedla Pohůnková.

Rekonstrukce si vyžádá investici devět milionů korun. O něco nižší sumu, 7,5 milionu korun, investuje Povodí Vltavy do oprav v plavebním kanále Vraňany - Hořín. Tam se odstraňuje nános na obratišti, tedy v místě, kde se otáčí lodě. Zároveň se opravuje opevnění levého břehu.

Vltava není od 26. září splavná v desetikilometrovém úseku od Dolan až po Hořín. Hladina toku je ve zdrži Dolany snížena o jeden a půl metru a plavební kanál Vraňany - Hořín je vypuštěn úplně celý.

Plavební komora v Dolanech proplavila loni 2214 lodí, plavebním kanálem Vraňany - Hořín v loňském roce proplulo 2047 lodí. V Dolanech jde o běžnou plavební komoru na Vltavské vodní cestě, plavební komora Hořín je křižovatkou Vltavské vodní cesty
s Labskou vodní cestou.