Vyhlídkové jízdy lodí Fidelio zahrnují hodinové okružní plavby pod mělnickými vinicemi k historickým zdymadlům v Hoříně a k soutoku Labe a Vltavy, dále pak dvouhodinové plavby do Obříství a do Zelčína, kde je možné navštívit místní zoopark. Celodenní plavby Mělník-Praha a Praha-Mělník jsou v nabídce jednou měsíčně.

Při okružní plavbě se mohou návštěvníci kochat pohledem na krásné panorama mělnického zámku s kostelem sv. Petra a Pavla či obdivovat historické zdymadlo v Hoříně, které umožňuje plavbu lodí na plavebním kanále Vraňany-Mělník. Lenka Beranová, lodní strojmistr lodi Fidelio, upřesňuje: „Loď Fidelio jezdí tuto trasu již pátou sezónu a já sama pracuji na lodích už deset let. Převážně s námi jezdí rodiny s dětmi a začátkem prázdnin musíme přidávat plavby, abychom obsloužili všechny zájemce.“

Fidelio je výletní loď o délce sedmnáct metrů se sluneční palubou pro dvacet dva cestujících. Jelikož se její výroba datuje k roku 1927, jedná se o nejstarší loď ve Středních Čechách. Při plavbě je možné občerstvit se v lodním baru, k dispozici je i palubní salonek či dětský koutek. Plavbu zpestřuje Lenka Beranová zajímavým vyprávěním o historii soutoku Labe s Vltavou a také o historii lodí, kterým jsou dávána tradičně ženská jména stejně jako řekám. Zvyklostem se vymyká jméno řeky Labe. Není známo, jak název řeky vznikl. Vypráví rovněž o historickém zdymadle v Hoříně či o rybách, kterých je tato lokalita plná, a proto je rájem rybářů.

Plavba končí zpět v přístavišti a posádka se loučí námořnickým Ahoj.

AUTOR: Marta Dušková