Zatímco vrabců domácích desítky nadšenců zatím napočítaly skoro 700, vrabců polních k pěti stovkám a koňader 430.

Soupeření týmů vrabců a sýkorek o čelo tabulky se na Mělnicku odehrává od začátku „klání“. V roce 2019 tesně uhájil prvenství vrabec polní (648) před sýkorou koňadrou (638). Loni podle zveřejněných výsledků braly „titul“ naopak koňadry (1261) před vrabci polními (1208). A jak je podle průběžných výsledků vidět, i letos to bude podobně vyrovnaný souboj. Pro zajímavost v okrese loni sčítači nahlásili celkem 40 druhů ptáků.

Akce nazvaná Ptačí hodinka, jejímž cílem je díky datům nahlášeným dobrovolnými nadšenci získat lepší přehled o přezimujícím ptactvu, se v uplynulých dvou letech setkávala ve středních Čechách se značným ohlasem, projevujícím se i početnými hlášeními. Loni se na Mělnicku zapojilo 241 pozorovatelů, kteří dodali údaje o 188 sčítáních. Mimo jiné i díky aktivitě škol – což je letos kvůli koronavirovým omezením jinak. Do nedělního poledne přišlo z Mělnicka hlášení do necelé stovky pozorovatelů.

Jako termín pro pozorování v rámci třetího ročníku Ptačí hodinky vyhlásili ornitologové aktuální víkend; přesněji období od pátku do neděle. Pomoci získat údaje, které jsou cenné zejména tím, že se jich v rámci tohoto projektu takzvané občanské vědy sejde velké množství, je snadné, radí koordinátorka sčítání Alena Skálová.

| Video: Youtube

„Každý sčítá na svém vlastním krmítku, bez nutnosti se setkávat nebo opouštět domov. Stačí jen hodinu pozorovat a výsledky odeslat ornitologům pomocí webové stránky ptacihodinka.birdlife.cz,“ připomněla, že být v užitečném kontaktu s přírodou je v tomto případě možné i bez toho, že by pozorovatel opustil teplo domova. Nebo porušil případnou karanténu.

Připojit se podle slov Dity Hořákové z ornitologické společnosti může opravdu kdokoli – i bez předchozích zkušeností s ornitologií. Základní poučení o běžných ptácích lze získat i z obrázků na webu. Samotné sčítání je přitom jednoduché: během hodinového pozorování je třeba zaznamenat, kolik jedinců každého druhu se objevilo v největším pozorovaném hejnu.

Spatření ptáci se tedy nesčítají – tak by jeden jediný mohl být během hodiny být započítán třeba i patnáctkrát – ale jde o zapsání největšího počtu jedinců pozorovaných naráz. Není přitom podstatné, zda přímo přistáli na krmítku, nebo jen proletěli kolem. Počítají se také pouze kusy: bez rozlišování, zda šlo o samce, samice nebo mláďata.

Vyhodnocení dat předaných jednotlivými pozorovateli ornitologům přinese jak údaje o počtech ptáků, tak o prostředí, kterému dávají přednost. Porovnání dlouhodobější časové řady také napoví, jak se stavy jednotlivých druhů vyvíjejí.

Nejsledovanější ptáci loňského sčítání na Mělnicku

Pořadí Druh Počet V procentu sčítání Průměrná velikost hejna
1. sýkora koňadra 1261 90,8 7,5
2. vrabec polní 1208 61,1 10,7
3. vrabec domácí 861 39,9 10,1
4. hrdlička zahradní 547 61,1 4,8
5. sýkora modřinka 444 67 3,6


Zdroj: Česká společnost ornitologická