Červnové povodně napáchaly ve Klích škody za stovky milionů. Pod vodou bylo devadesát nemovitostí, dvě třetiny z nich jsou rodinné domy. Většina rodin se nemůže stále vrátit domů, pětadvacet z nich nemá ani možnost náhradního ubytování u příbuzných, a tak hledá vhodné řešení k dočasnému ubytování.

A dva rodinné domy musely být kvůli velkému poškození srovnány se zemí.

Starostka obce Alice Semiánová se pro rodiny, které mají dočasný azyl u příbuzných nebo na ubytovnách, snaží sehnat dotaci na mobilní domy.

„Řešíme náhradní ubytování pro pětadvacet rodin, jejichž domy budou dlouho neobyvatelné. Jeden mobilheim by měl vyjít na necelých dvě stě tisíc korun, podmínky státní dotace ovšem neumožňují jeho umístění do záplavové oblasti. Je to nepochopitelné, mobilní domy jsou přece od toho, že se dají odvézt," konstatovala starostka a dodala, že zastupitelé budou hledat možnosti, kam mobilní domy umístit. Volné plochy pro tolik domů v obci ale najdou jen stěží. „Původně jsme plánovali, že by lidé měli mobilheimy na dvorcích, rychle by bydleli a přitom by mohli pracovat na opravách svých vyplavených domů. To ale podle podmínek dotace není možné," posteskla si Alice Semiánová.

Starostku přísné podmínky ministerstva pro místní rozvoj natolik rozohnily, že se rozhodla obrátit se na přední politiky většiny politických stran. „Obec počítala s tím, že mobilheimy umístí na pozemku občana, kde je možnost připojení na vodu, kanalizaci i elektřinu. Bohužel mimo záplavové území nelze situaci v tak krátké době řešit, a to jak místo pro pětadvacet domů, tak i jejich napojení na inženýrské sítě," napsala politikům s prosbou, zda by nebylo možné podmínky dotace ještě přehodnotit.

„Domnívám se, že situace lidí postižených povodněmi byl měla být akutně řešena před politickými problémy v této zemi," doplnila na závěr svého dopisu. Žádné jasné odpovědi se však nedočkala. Až úřednice z ministerstva pro místní rozvoj ji ubezpečila, že se změnou dotačních podmínek v blízké době počítat nemůže.

Další možností je podle Alice Semiánové, že by záplavami postižené rodiny bydlely dočasně v nájemních bytech. Je totiž naděje, že by za ně úřad práce uhradil dva až tři měsíční nájmy.

Hasiči a vojáci
Likvidaci škod v zaplavených částech obce, což byly především Kly a Větrušice, zajišťovali do čtvrtka především hasiči a vojáci. Nyní si úklidové práce vzali na starost tamní dobrovolní hasiči.

„Všem patří za to, co tu odvedli, velký dík. Obec je z velké části uklizena, ale práce je stále ještě spousta. Asi devadesát procent odpadů z domácností už skončilo na skládce. Teď přijde řada na neobytné části, bude třeba uklidit nepořádek z polí a luk," přiblížila starostka a dodala, že až do středy pro čety hasičů, vojáků, dobrovolníků a pro některé obyvatele obce připravovali denně dvě stě obědů, na přípravě jídla se postupně podílelo mnoho lidí, ale nejdéle vařily tři dobrovolnice ze Mšena.

Velká voda napáchala škody také na místních komunikacích. Doslova tankodrom se stal například z vedlejší místní komunikace , která spojuje části Větrušice a Kly. Poškození se ale nevyhnulo ani krajským silnicím v obci. V průběhu vysychání podloží začínají dokonce praskat i obrubníky.

Domy vydržely
Tři rodiny ve starých Klích jsou stále ještě bez vody. Jako její jediný zdroj mají totiž studnu, kterou kvůli vysoké hladině spodní vody nemohou stále vyčerpat a vydezinfikovat. „Zatím jim proto dodáváme balenou vodu a na návsi je hydrant, kam si mohou chodit pro užitkovou vodu," přiblížila Alice Semiánová, podle níž se letošní povodně mírou zasažení obyvatel blíží záplavám, které ničivě udeřily před jedenácti lety.

„Lepší je to tentokrát z pohledu demolic domů. Ty staré, postavené z nekvalitních materiálů, popadaly už v roce 2002. Voda se ovšem dostala i do nových domů, které si lidé postavili na stejných místech. A to i přesto, že jejich přízemí vybudovali nad úrovní stoleté vody."

Starostce už leží v kanceláři faktury za milion korun na proplacení. Od státu přitom obec na likvidaci následků povodní nedostala zatím ani korunu.
„Největší náklady jsou na odvoz zničených věcí, suti ze dvou zbouraných domů, a také nějaké peníze stálo navážení písku, který byl využíván ještě před evakuací k plnění pytlů," uvedla starostka, která chválí solidaritu obcí z celého Česka i jednotlivců, kteří posílají své příspěvky.

Posílají peníze
Od začátku povodní se na obecním účtu sešlo bezmála čtyři sta tisíc korun, které Kly používají na nejnutnější výdaje. Podpořit jednu ze zatopených vesnic na Mělnicku se rozhodli i zastupitelé městské části Praha 1, kteří schválili pro Kly dar dva a půl milionu korun na obnovu infrastruktury. „Opravdu mě to dojalo. Nečekala bych, že by se v Praze rozhodli pomoci takové vesnici, jako je ta naše," poznamenala Alice Semiánová.

Lidé na postižené Kly nezapomínali ani s humanitární pomocí. Už od chvíle, kdy se do obce mohli po evakuaci opět dostat, přiváželi dezinfekční prostředky, nářadí i trvanlivé potraviny. „Každý den jsme pak zaváželi domácnosti hygienickými prostředky, ve čtvrtek jsme rozvezli pytle s potravinami a přes víkend budeme připravovat k distribuci další věci," přiblížila starostka a dodala, že úklidových prostředků mají ve skladě na obecním úřadu dost, případní dárci tak mohou nosit spíš základní vybavení domácností. „Jsem rozhodnuta to, co tady zůstane, odvézt na Český červený kříž, aby to mohli využít jinde," připomněla Semiánová.