Právě tato zeď, jež bude opírat násyp silničního tělesa u mostu, je důležitá mimo jiné k tomu, aby nový obchvat zabral co nejmenší část sportovního areálu. „Jedná se o železobetonovou monolitickou zeď s proměnnou výškou, která v nejnižším bodě dosahuje výšky 2,4 metru a v tom nejvyšším až 11,4 metru; délka zdi je téměř 274 metry,“ uvedl Buček. S tím, že postupně se na vybudování této zdi spotřebuje 3,7 tisíce metrů krychlových betonu a 360 tun armatury.

Zrovna v nejvyšším místě se ve čtvrtek stavělo bednění a v pátek betonovalo.

Jaroslav Němec nabídl návštěvníkům Edenu nejsmradlavější jídlo světa a červy.
Vůni jitrniček chce Maxijedlík přehlušit nejsmradlavějším pokrmem světa

Klíčovou budovanou stavbou je most, který hlavní trasu obchvatu přenese přes frekventovanou železniční trať. „Založení mostu bude hlubinné na pilotech. Masivní mostní opěry, středový pilíř a dlouhá křídla budou monolitické ze železobetonu. Nosnou konstrukci bude tvořit pět nosníků spřažených železobetonovou deskou,“ připomněl Buček základní údaje. S tím, že aktuální jsou zde nyní práce na jedné z opěr; na OP1 v Řípské ulici.

Po dokončení se most, jemuž nemají chybět ani protihlukové stěny, bude klenout sedm metrů nad terénem. „Jeho délka bude necelých 118 metrů a jeho šířka 10 metrů se 7,5 metru širokou vozovkou,“ konstatoval.