Za posledních deset let na území Mělnicka vyrostlo dva a půl tisíce nových rodinných domů. Dokládají to výsledky loňského Sčítání lidu, domů a bytů.
Podle statistiků bylo ještě před deseti lety na Mělnicku 23 222 domů a k začátku loňského roku už 25 739. Například při prvním sčítání, které se konalo v roce 1869, lidé bydleli jen v devíti tisících domech.

Z více než pětadvaceti tisíc domů je pětina neobydlených. Slouží buď k rekreaci, jejich majitelé je přestavují nebo je kvůli špatnému stavu nemohou obývat.

Obyvatelé mělnického regionu žijí v celkem sedmatřiceti tisících bytech, z toho je jich skoro polovina ve vlastních domech, téměř šest tisíc v bytech ve vlastním vlastnictví, bezmála čtyři tisíce bytů jsou nájemní a dvakrát tolik je bytů družstevních.

V průběhu let se podle Marie Radolfové z oddělení metodiky a analýz výrazně změnil způsob vlastnictví bytů.

„V horizontu posledních dvaceti let se zcela obrátily proporce mezi byty v osobním vlastnictví a v nájmu. Byty v osobním vlastnictví se tak po bytech ve vlastních domech staly celostátně druhou nejpočetnější skupinou bytového fondu,“ konstatovala.

Na Mělnicku však byty v osobním vlastnictví stále převažují družstevní byty, jichž je skoro o dva tisíce více a jejich počet se od roku 2001 dokonce o více než polovinu zvýšil. „Zatímco do roku 1991 byly obec a stát jednoznačně druhým vlastníkem domovního fondu, v roce 2011 již bylo na druhém místě spoluvlastnicví vlastníků bytů, což je de facto opět forma vlastnictví fyzických osob,“ uvedla Radolfová.

Za zmínku jistě stojí i způsob vytápění bytů na Mělnicku. Převládá samozřejmě vytápění ústředním topením, které je využito ve více než sedmdesáti procentech všech bytů. Skoro v polovině z nich ale musí lidé chodit přikládat do kotelny mimo dům.

Zanedbatelný způsob ale není ani etážové vytápění s kotlem v bytě, to je využito u 4 680 domácností. Skoro stejné číslo statistici evidují u vytápění pomocí kamen v bytě.

Od posledního sčítání v roce 2001 se výrazně snížilo spalování uhlí, koksu a uhelných briket při vytápění bytů. Z původních devíti tisíc domácností tímto nepříliš ekologickým palivem přestala topit více než polovina. Za tento pokles může zejména využití plynu a částečně i elektřiny k topení. Velký nárůst zaznamenalo také vytápění dřevem, o které je v poslední době čím dál větší zájem. Počet takto vytápěných bytů se zvýšil z 993 na 2219.