Takzvaná stavba dvě, která je jednou ze čtyř částí stavby obchvatu, má optimalizovat stávající průtah Mělníkem. Má po ní dojít k odklonu těžké nákladní a tranzitní dopravy ze severní části města, konkrétně zastavěné oblasti podél ulic Řípská, na Malém Spořilově a Bezručova. Odlehčení se dočká i okružní křižovatka Bezručova – Na Průhonu – Českolipská.

Na křižovatce Řipská – Nádražní – Chloumecká vznikne kruhový objezd a v rámci této úpravy dojde ke zrušení problematického přejezdu přes železnici, který bude nadále sloužit pouze chodcům.

Po sedmdesáti metrech v ulici Řipská se doprava začne odklánět do stávajících pozemků se sportovním areálem. Dále se bude stáčet směrem na nový most přes železnici, ze kterého vede trasa k novému kruhovému objezdu ve stávající zemědělsky využívané oblasti mezi ulicí Dobrovského a areálem firmy Vibracoustic. „V rámci této okružní křižovatky je stavebně založeno jižní rameno, do kterého se v budoucnu napojí navazující stavba čtyři,“ upřesnil mluvčí.

U areálu fotbalového hřiště probíhá budování opěrných stěn a mostu převádějícího komunikaci přes železniční trať. „Dále pokračuje výstavba okružní křižovatky u ulice Nad Jatkami, ze které bude doprava po obchvatu vedena do již dokončené okružní křižovatky Na Průhoně,“ sdělil Buček.