Kapli včetně interiéru zřejmě navrhl Hanns Gasser, který působil kromě Vídně na mnoha místech Evropy. Náklady stavby činily 34 tisíc rakouských zlatých.

Na mapě stabilního katastru obce Hořín z roku 1842 je již kaple zakreslena. Dle údajů soupisu památek byla kaple založena v roce 1826, ale dokončena byla až v roce 1849. Vysvěcena byla jako kaple Nejsvětějšího jména Ježíšova 20. srpna roku 1853 pražským arcibiskupem kardinálem knížetem Bedřichem Schwarzenbergem za velké účasti členů lobkowiczkého rodu a veřejnosti.

Dne 10. září roku 1897 byly z krypty ve hřbitovní kapli za církevního pohřebního obřadu přeneseny ostatky členů Lobkowiczkého rodu do nově zřízených hrobek. Církevní obřad celebroval arcibiskup František kardinál Schönborn.

Na pohřebišti bylo umístěno 18 hrobek. V roce 1908 zde byl pohřben Jiří Kristián Lobkowicz, nejvyšší maršálek království českého a v roce 1932 jeho vnuk, také Jiří Kristián, který tragicky zemřel při automobilovém závodu v Berlíně ve věku pětadvaceti let.

V roce 2018 byla kaple opravena a nyní pokračuje rekonstrukce hrobek a obvodové stěny podle původního projektu architekta Josefa Schulze z roku 1897 s doplňky stavebních částí, které tehdy nebyly realizovány. 

Karel Lojka