Například hotel s restaurací naproti železničnímu nádraží nechal postavit mělnický podnikatel a vinař Josef Viktorin po vzniku nádraží, po roce 1874. Průčelí do ulice bylo navrženo v historizujícím slohu poslední čtvrtiny 19. století.

Dům U Zlatého beránka je vzpomínán jako hostinec již roku 1592, předtím objekt patřil Jiřímu Lelátkovi. Důsledkem dalších přestaveb a úprav během staletí byly i požáry města. Poslední podoba domu z doby baroka jako dvoupodlažní objekt s mansardovou střechou a podloubím je asi z roku 1890. Majiteli byli tehdy Karel a Emilie Stádníkovi. Po roce 1989 v rámci restitucí byl vrácen dědicům původních majitelů, ale bohužel byl dvě desetiletí mimo provoz. Až v posledních letech prošel hotel rekonstrukcí, byly odstraněny rušivé stavební úpravy z dob socialismu.