První písemná zmínka o majiteli domu je z roku 1540, byl jím Jakub Krajčí. Tato rodina vlastnila dům po tři generace. Z řady dalších vlastníků byl nejznámější Jan Husa, rychtář v roce 1613.

Třicetiletá válka a mnohé požáry negativně poznamenaly řadu domů ve městě. Po třicetileté válce, v roce 1694 vlastnila dům Kateřina Plzáková. Objekt byl ve značně zchátralém stavu. Během první poloviny 19. století zde vznikl zájezdní hostinec U Koruny, dochoval se stavební projekt z roku 1839 se stavebními úpravami, měnily se okenní otvory, odstraňovaly příčky.

V padesátých letech 20. století byl v domě umístěn Okresní finanční úřad a další. V přízemí byla dlouhá desetiletí opravna obuvi Okresního průmyslového podniku, kterou provozovali manželé Frolíkovi, v současné době je zde populární restaurace Šatlava. Objekt byl během let několikrát opravován a rekonstruován. Prostory v hlavní budově a ve dvorních křídlech po roce 1989 byly a jsou pronajímány živnostníkům, kteří zde provozují malé obchody a služby. Ve dvoře je veřejné WC.

Důslednou přestavbou a rekonstrukcí prošel objekt v roce 2002, kdy z nevábného dvora vznikla pasáž a atrium s různými službami a obchůdky, odpočinkovým zákoutím, lavičkami a herním koutem pro děti s názvem „Pasáž u Koruny“. Na dvoře v atriu byla osazena fontánka s vodotryskem od sochaře Miroslava Kroupy. (lojk)

(Foto: SOkA Mělník, Regionální muzeum Mělník, archiv Martina Klihavce, archiv stavebního úřadu, František Purš-Náš Mělník, Renata Špačková-Mělnická zastavení.)