Mnichovská dohoda byla završením činnosti Sudetoněmecké strany Konráda Henleina a vyvrcholením snah Adolfa Hitlera rozbít demokratické Československo, což bylo jedním z jeho postupných cílů k ovládnutí Evropy.

Mnichovská dohoda je příkladem politiky ústupků - appeasementu.

Hranice našeho tehdejšího státu a německé říše byla posunuta hluboko až na území okresu Mělník. Hranice probíhala mezi Vehlovicemi a Liběchovem. Liběchov se stal říšskou obcí. Na komunikaci byla v říjnu roku 1938 postavena závora a provizorní dřevěná hraniční bouda, dočasně do 15. března roku 1939. Tehdy bylo okleštěné území obsazeno německou armádou.

Další dohoda mocností na konferenci v Jaltě během války nás na desítky let odsoudila do sféry vlivu Moskvy. (lojk)