Pro stavbu školy byl vybrán pozemek pod Palackého ulicí, tehdy Koňskou, podél bývalých hradeb, kde od roku 1856 stály ruiny vyhořelých jezdeckých kasáren.

Provedením projektu byl pověřen inženýr Theodor Bauer, knížecí stavitel Lobkowizců, s požadavkem, aby rozpočet nepřekročil 100 tisíc zlatých.

Požadavky byly ještě měněny, protože se stavba úřadům jevila jako předimenzovaná. Na provedení stavby bylo vypsáno výběrové řízení. V Mělníku tehdy nebyla žádná větší stavební firma, která by byla schopna tak velkou stavbu provést. Nakonec byla vybrána pražská firma Anders, která ji dokončila v rekordním čase několika měsíců.

Přes všechny snahy rozpočet nakonec přesáhl částku 130 tisíc zlatých. Stavba se také setkala s kritikou, že změnila svou nadměrností siluetu města. Vybavení školy bylo v souladu s tehdejšími technickými možnostmi a požadavky. V budově bylo 44 místností a tři byty. Třídy byly velké a vzdušné. Místnosti byly vytápěny kamny na tuhá paliva, záchody byly tehdy suché. Osvětlení zajistily petrolejové lampy. Začátky a konce vyučovacích hodin oznamoval školník velkým zvoncem. Kabinety odborných předmětů byly velkoryse vybaveny obrazovými, fyzikálními, chemickými i jinými didaktickými pomůckami.

Karel Lojka