V 50. letech 20. století byl dům rekonstruován podle projektu ing. arch. Jaroslava Vebra, v obvodové zdi objektu do ulice 5. května bylo vybouráno 5 otvorů se zaklenutím - vzniklo tak nové podloubí, které se napojovalo na loubí náměstí Míru.  

V přízemí domu byly i obchody, které časem měnily nájemce.