V celém přízemí objektu byl obchod se smíšeným zbožím - koloniál se zázemím a skladem. Investorem byl mělnický obchodník pan Jiří Dörfl.

Ve 30. letech obchod i byt pronajal panu Antonínu Honzíkovi, který zde provozoval svou živnost, s vedlejším mlékárenským krámkem paní Kabrielové až do roku 1949, po té byl obchod znárodněn. Po nějakou dobu tu byla prodejna s průmyslovým zbožím LSD Jednota. Později připadl národnímu podniku Pramen (potom s názvem Potraviny). Potraviny zde provozovaly až do poloviny 60. let 20. století prodejnu s potravinami, mlékem a mléčnými výrobky. Dům byl 9. května 1945 poškozen bombardováním, v Jiráskově ulici bylo zasaženo a poškozeno několik domů. Objekt nebyl od předválečných let udržován, fasáda byla značně zdevastovaná. V polovině 60. let byl objekt rekonstruován Okresním stavebním podnikem Mělník podle projektu pražského Obchodního projektu. V přízemí byla zřízena prodejna „Ryby, drůbež, zvěřina“, byla propojena s bývalým mléčným obchodem paní Kabrielové. Ujal se lidový název Rybárna. Vedoucím zde býval pan Lumír Dědič.

Rekonstrukce se příliš nezdařila. V duchu tehdejší doby se ozdobné fasády historizujících slohů považovaly za buržoazní či měšťácký přežitek, nebyl dostatek kvalifikovaných fasádníků a dostatek financí na opravy. Průčelí domu bylo osekáno, ozdobné prvky minimalizovány, byly vybourány otvory pro kovové výkladce a fasáda přízemí včetně soklu byla obložena skleněnou mozaikou v barvě topasu. Nadstřešní atika s balustrádou a střechou ve tvaru dlátka byla odstraněna. Dům tak ztratil svou architektonickou hodnotu. (lojk)