Nejstarší snímky z poslední čtvrtiny 19. století ukazují, že dům č. p. 27 byl dvoupodlažní, se sedlovou střechou a taškovou krytinou.

Podloubí už byla zazděna a využita pro rozšíření obchodů. Středem domu vedl průjezd do dvora. Stropy nad přízemím byly zaklenuté.

V přízemí bývaly tři obchody s vchodovými dveřmi do náměstí. Ve dvorním traktu se nacházely byty a další hospodářské budovy. Během dob se obchody a nájemci měnily, měnilo se také průčelí s různými výkladci. Uprostřed průčelí do náměstí ve výši prvního patra byla na konzole umístěna velká socha sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti.

Kokořín v roce 1890.
Pohlednice z minulosti: Z historie hradu Kokořína

V roce 1927 noví nájemci, Zemědělská záložna a Hospodářské družstvo, změnili využití objektu na kanceláře a nechali navrhnout nové průčelí do náměstí. Po roce 1948 kanceláře Zemědělské záložny a Hospodářského družstva byly obsazovány různými institucemi.

Česká státní spořitelna sídlila ve vedlejší budově č. p. 26, ale na příkaz shora byla nucena se přestěhovat do budovy bývalé Hospodářské záložny na rohu ulic Pražské a Fibichovy.

Na nátlak podniku Restaurací a jídelen musela spořitelna nakonec budovu Záložny opustit a přestěhovat se do domu č. p. 27, kde byla v nevyhovujících prostorách až do 90. let minulého století.

Tehdy byla budova Záložny zrekonstruována a přestavěna. Do přední části budovy se vrátila Česká spořitelna a do druhé části budovy se nastěhoval podnik Telecom.

Po roce 1989 byly prostory v přízemí domu č. p. 27 využívány různými nájemci, stejně je tomu dodnes. V přízemí zanedbávaného dvorního traktu byl v roce 2012 po náročné rekonstrukci zřízen atraktivní minipivovar čepující vlastní pivo (Němý medvěd) a rychlé občerstvení Beer Bar.

Celý objekt č. p. 27 je nyní v soukromém vlastnictví.

Remorkér Dukla.
Pohlednice z minulosti: Z historie remorkéru Dukla
Současná podoba domu na rohu Macharovy a Pražské.
Pohlednice z minulosti: Mělnické křižovatky a jejich proměny v historii města

Karel Lojka