Blýskat na lepší časy se objektu začalo až v roce 1894, kdy jej zakoupil pražský podnikatel Václav Špaček. Jeho syn zříceninu nechal před první světovou válkou zrekonstruovat do novogotické podoby. Do dnešního stavu byl upraven v letech 1911 1916 architektem Eduardem Sochorem. Po konfiskaci státní mocí a pak po peripetiích po sametové revoluci byl vyhlášen národní kulturní památkou. V roce 2006 se konečně vrátil do vlastnictví rodiny Špačkových.

Kokořín pochází ze 14. století. Po dobytí a poničení Husity se jeho majitelé v průběhu následujících sta let často střídali.

Záznamy od roku 1544 se ale o něm již zmiňují jako o pustém. Jeho osudu až do konce 19. století přitížilo i to, že se za císaře Ferdinanda II. stal „prokletým hradem“. Císař, jenž se cítil potenciálně ohrožován výhodně situovaným hradem, přestal do objektu investovat, a ten se stával postupně ruinou.