Byl tedy odtažen do loděnice v Ústí nad Labem, kde mu byly dodatečně namontovány. Tyto práce nemohly být provedeny v Praze, protože s namontovanými kolesy dosahoval šířky 17 metrů, a takto široké lodě nemohly proplout komorami na vltavsko-labské vodní cestě mezi Prahou a Ústím nad Labem. Koncem roku 1953 začal zkušební provoz tohoto 285 tun těžkého remorkéru a ČSPLO (Československá plavba labsko-oderská) remorkér v pořizovací hodnotě 5 milionů korun převzala v roce 1959.

Kvůli své velké šířce byl využíván k vlečení lodí mezi Ústím nad Labem a Hamburkem. Z provozu byl nakonec vyřazen v roce 1979. Motory a ostatní strojní zařízení bylo z lodi vymontováno a trup byl odprodán v roce 1983 městu Mělník, které plánovalo, že z něj vybuduje stylovou restauraci o kapacitě 66 míst s ubytováním o počtu 48 lůžek.

Z tohoto důvodu bylo těleso remorkéru vytaženo v roce 1986 na břeh a osazeno na připravené betonové základové bloky na břehu Labe nedaleko vinařských závodů. Po roce 1989 bohužel z plánů na dokončení celého záměru sešlo. Zájemce, který by realizoval původně plánovanou myšlenku proměnit remorkér na hotel a restauraci, se bohužel nenašel, a torzo lodi bylo nakonec v roce 1994 rozřezáno a sešrotováno.