Původně se jmenoval Soubor písní a tanců Kpt. Jaroše a o jeho založení se zasloužili především Jitka Doležalová, V. Libich a Vladimír Kroupa. Postupem let sesbírali mnoho dokumentů se záznamy zvyků, písní, tanců a informací o dobovém odívání.

Ale úplně prvním místem, kde narazili na staré popisy lidové tvořivosti, byl archiv pšovského kláštera. Střípky se pak k nim dostávaly z celého okresu, z obcí jako Velký Borek, Blata, Chloumek, Rousovice, Mšeno nebo Vysoká. Další údaje získávali i ze soukromých sbírek, v největší míře od pánů Adámka, Šebka, Suchého a Zíbrta.

První vedoucí souboru byla Eva Hanzíková, která mu vtiskla jeho charakteristický výraz. Jarošovci se zaměřují kromě folkloru z Mělnicka také na tance a zvyky z Polabí a jižních Čech, například na typicky polabské tance mateníky, které soubor jako první předvedl na folklorním festivalu ve Strážnici v roce 1951.

Jarošovci spolupořádají folklorní festival Mělnický Vrkoč a každoročně se účastní Mělnického vinobraní. Jarošovci se pravidelně podílí na mnoha akcích v průběhu roku. Mezi ně patří i jejich Vánoční koncert, který je následován již tradičním posezením a společným zpíváním po jeho skončení.