Středověký hrad, původně románský a gotický, zůstal v držení královské koruny až do roku 1542, kdy jej král Ferdinand I. zastavil Zdislavu Berkovi z Dubé a Lipé. Ten hrad přestavěl na pohodlné sídlo v renesančním slohu; tehdy vzniklo severní křídlo s arkádami s bohatou sgrafitovou výzdobou a zdobnými komíny, západní křídlo bylo též upraveno. Po třicetileté válce zámek zpustl, ale poté zámek koupili od císaře Leopolda I. Černínové z Chudenic a v 80. letech 17. století provedli barokní úpravy; zámek tak získal dnešní vzhled. Poslední výraznou změnou na objektu zámku byla přístavba zámecké vinárny a teras nad viničními stráněmi před druhou světovou válkou.

Současný majitel, rod Lobkowiczů, má zámek v držení od roku 1753, s přestávkou mezi lety 1938 a 1992, kdy byl majetek po komunistickém znárodnění navrácen. Zámek prošel postupnou rekonstrukcí, byla zřízena nová zámecké expozice a interiéry zařízeny starožitným mobiliářem z vráceného rodového majetku. Novou podobu získala zámecká vinárna s restaurací. V přízemí byla zřízena cukrárna, také vybavená starožitným nábytkem, a další prostory byly upraveny pro degustace vín či jako prodejna suvenýrů a vinařských produktů. Nádvoří každoročně hostí festival operní hudby a mnoho koncertů. Na zámku jsou dodnes patrné prvky historických slohů románského, gotiky (pozdně gotická zámecká brána), renesance (severní křídlo zámku s dvoupatrovou lodžií) a baroka.