V objektu hostince byl velký sál, který sloužil nejen jako restaurační zařízení, pro pořádání plesů a zábav, ale využíván i k vystoupení kočovných divadelních společností. Hostinec byl umístěn v levé polovině rozsáhlého domu čp. 798 podél silnice Českolipská (dnešní firmy Mefrit). Kolem roku 1912 zde byla zřízena nástupní stanice přepravních autobusů Mělník-Pšovka Mělník Praha soukromé dopravní společnosti. Později monopolní přepravu na této trase měla firma pan Krymla.

V roce 1931 koupil pivovar i s hostincem kníže Leopold Lobkowicz (1888-1933) z Dolních Beřkovic. Kníže předčasně zemřel ve svých 45 letech v roce 1933. Pivovar na Pšovce i na Mělníku Podolí dál provozovala vdova kněžna Františka Lobkowiczová (1893-1972). Výroba piva byla na Pšovce ukončena po čtyřech letech, 30. března 1935.

V roce 1941 celý areál bývalého pivovaru a panského dvora kupuje pražská firma J. Eliáše, která vyráběla glazury, zinkovou bělobu a vodní sklo. Po letech změn a reorganizací podniků je zde od roku 2005 firma Mefrit. Před bývalým hostincem je rušná křižovatka s kruhovým objezdem.

Výroba piva pokračovala v mělnickém pivovaru na Podolí až do dob protektorátu, kdy byla na pivovar uvalena německá nucená správa. Za války se vyrábělo pivo třístupňové Pivolin. Lobkowiczům byl podnik vrácen v roce 1945 a opět byl znárodněn 1. ledna 1948. Pokračoval v činnosti až do roku 1959, kdy byl zrušen. Ale to už je zcela jiná kapitola. (lojk)