Fotografie poslední podoby domu z doby baroka jako dvoupodlažní objekt s mansardovou střechou a podloubím je asi z roku 1890. Majiteli byli tehdy Karel a Emilie Stádníkovi. Po roce 1892 byl objekt od základu přestavěn na třípodlažní hotel se společenským sálem a velkou restaurací s průčelím v eklektickém slohu z konce 19. století. Hotel byl slavnostně otevřen roku 1894. Mezi světovými válkami byl nájemcem hotelu pan Gregor, který byl pravděpodobně před rokem 1932 po nějakou dobu i vinárníkem v mělnickém zámku.

V padesátých letech min. století byl hotel U Zlatého beránka v držení národního podniku Restaurace a jídelny Mělník (RaJ). V roce 1992 v rámci restitucí byl vrácen dědicům původních majitelů Vladimíru Stádníkovi a Evě Brehmové. Údržba objektu před tím nebyla dlouho prováděna.

V posledních letech, kdy hotel patří novému soukromému majiteli, byly opraveny uliční fasády, odstraněny nevhodné stavební úpravy z minulé doby a v objektu začaly probíhat rekonstrukce podle projektu stav. Milana Drechslera. Objekt je ale k lítosti místních štamgastů i turistů mimo provoz. (lojk)