Nejrušnější kralupskou ulicí, Mostní na hlavním tahu městem, bude na sklonku léta projíždět pojízdná laboratoř. Místní Ekologické centrum tam nechá v dopravní špičce 21. září měřit znečištění ovzduší.

„Přestože půjde o krátkodobé měření, poskytne nám alespoň orientační obrázek o imisní situaci ve městě.“ uvedla vedoucí Ekologických center v Kralupech nad Vltavou a Mostě Soňa Hykyšová.

Kralupské měření provází Evropský týden mobility, který se koná od 16. do 22. září. Podle Hykyšové je cílem akce upozornit na vliv dopravy na imisní zatížení ovzduší ve městě.

Mobilní měřicí vůz Horiba využívá Ekologické centrum v případě havárií s možným dopadem na kvalitu ovzduší nebo stížností na znečištěné ovzduší a zápach. V Kralupech nad Vltavou bude vůz měřit poprvé, zatím působil zejména na Mostecku.

»Měřicí vůz v září prověří, jak v kralupské Mostní ulici otravují auta v dopravních špičkách vzduch«

„Nejbližší stacionární měřicí stanice je umístěná ve Veltrusech. Ta nám sice může ukázat možné zatížení způsobené vlivem průmyslové činnosti z blízkého areálu, těžko už nám sdělí, jaká je imisní situace v Kralupech nad Vltavou, a to zejména v podzimních a zimních měsících, kdy se na znečištění ovzduší vedle dopravy podílejí i lokální topeniště,“ vysvětlila Hykyšová.

Měřicí vůz bude 21. září dopoledne v ulici Jana Palacha, kde se odehrají i další akce Ekologického centra, věnované především školám. „Odpoledne pak mobilní laboratoř změří znečištění ovzduší před a v průběhu dopravní špičky v blízkosti ulice Mostní,“ připomněla Hykyšová.

V rámci Evropského týdne mobility představí Ekologické centrum rovněž projekt nazvanýNejezdíme sami. „Typickým obrázkem našich silnic je řada aut většinou pouze s řidičem, nejvýš s jedním spolujezdcem. Přesto mohou řidiči svůj příspěvek na znečištění životního prostředí snížit, například svézt někoho dalšího nebo nechat své auto doma a svézt se s někým,“ představila hlavní myšlenku projektu Hykyšová.

V projektu, který je úspěšný například ve Velké Británii, se řidiči i cestující zaregistrují do databáze nebo nahlásí jednorázovou cestu. „Systém jim pak vyhledá někoho, kdo se chystá jet stejným směrem,“ dodala Hykyšová.

V Česku je zatím známější Den bez aut, který připadá na 22. září.