Lidí bez práce je na Mělnicku opět o něco méně. Míra nezaměstnanosti se během srpna oproti předchozímu měsíci snížila o půl procenta a zastavila se na osmi procentech. Za celorepublikovým průměrem ovšem Mělnicko o šest desetin procenta zaostává.

Situaci na pracovním trhu podle generální ředitelky Úřadu práce ČR Marie Bílkové stále pozitivně ovlivňují sezonní práce. Míra nezaměstnanosti podle ní klesla v sedmašedesáti regionech.

„Vnímám jako velmi pozitivní fakt, že už několik měsíců po sobě roste počet volných pracovních míst. Na základě plně fungujícího monitoringu a dobře nastavené komunikace v regionech se nám daří získávat volná místa do evidence, a zároveň na ně aktivně umisťovat uchazeče o zaměstnání,“ konstatovala ředitelka úřadu a dodala, že v září by mohla nezaměstnanost ještě mírně klesnout nebo vlivem příchodu hlavní vlny absolventů do evidence úřadu práce stagnovat.

Ke konci uplynulého měsíce mělnický úřad práce se svými dvěma pobočkami v Neratovicích a v Kralupech nad Vltavou evidoval celkem 5774 lidí bez práce. Na každé volné pracovní místo tak připadalo v průměru přes dvanáct a půl procenta uchazečů. Zaměstnání během druhého prázdninového měsíce našlo 286 lidí.

Na sklonku minulého měsíce úřednice v databázi pracovního úřadu evidovaly 459 volných pracovních míst, z nichž bylo nově nahlášeno 141. Z toho mělo šanci na práci šestaosmdesát absolventů škol a šestnáct zdravotně nebo tělesně postižených.

Z celkového počtu nezaměstnaných bylo 3149 žen, 187 absolventů škol a mladistvých a více než dvojnásobný počet žadatelů byly osoby s postižením. Z evidence mělnického pracovního úřadu vyplývá, že na podporu v nezaměstnanosti měla přitom ke konci srpna nárok jen pětina žadatelů o zaměstnání.

Obce v regionu stále častěji využívají nezaměstnané, kteří jsou zapojeni v systému veřejně prospěšných prací. Na sklonku uplynulého měsíce jich na Mělnicku působilo 167. Většina pracovníků vykonává práce spojené s úklidem obcí a údržbou veřejné zeleně.

V chráněných dílnách našlo ke konci srpna uplatnění 113 pracovníků a rekvalifikaci s vidinou snadnějšího získání zaměstnání v minulém měsíci absolvovalo dvacet lidí a od začátku letošního roku se jejich počet dostal na 193. „Lidé nejčastěji volí rekvalifikační kurzy zaměřené na počítačové dovednosti, zdravotní a sociální oblast, masérské a svářečské kurzy, výuku cizích jazyků nebo například i kurzy pro točíře keramiky. Dost lidí chce také získat řidičské oprávnění na nákladní automobil,“ uvedla mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková.

Mezi zaměstnavateli, kteří v regionu působí, je v současné době

největší zájem o prodavačky v obchodech i ve venkovních stáncích. Takových nabídek úřad práce eviduje rovnou osmnáct. Patnáct nabídek pak je vhodných pro řidiče nákladních automobilů, zhruba dvě třetiny z nich jsou pro vnitrostátní a zbytek pro mezinárodní transport.

Šanci na práci má i zhruba patnáct zámečníků a údržbářů, jedenáct servírek a číšníků či osm kuchařů. Mezi nabídkami volných pracovních míst se pak objevují i svářeči, elektrikáři, automechanici nebo skladníci.

Co se profesí uchazečů o zaměstnání týče, tak podle Kateřiny Beránkové převažovali pracovníci ve službách, prodeji a administrativě, stavební dělníci, číšníci, servírky, opraváři nebo řidiči osobních a malých dodávkových automobilů.