Nejčastějším prohřeškem mělnických pejskařů je venčení psů bez vodítka či neuklizení psích výkalů. A někteří majitelé psů dokonce kvůli povinným poplatkům městu své mazlíčky vůbec nepřihlásili.

Takové jsou závěry kontrol mělnických strážníků. Ti během předešlého měsíce celkem třikrát vyrazili do ulic, aby zjistili, zda chovatelé psů dodržují vyhlášky města.

Při rozsáhlé akci jich strážníci zkontrolovali přes sto třicet. Patnáct psů nebylo přihlášeno a šest případů bude dále projednávat přestupková komise.
Preventista mělnické městské policie Petr Limprecht řekl, že se ale většina pejskařů v Mělníku chová zodpovědně. „Vzhledem k počtu kontrolovaných pejskařů rozhodně není situace ve městě nijak závažná,“ uvedl Limprecht a dodal: „K přestupkové komisi jsme předali jen takové případy, kdy majitelé psů opakovaně vyhlášky porušovali.“

Policisté přitom kontrolovaným chovatelům neudělili jedinou pokutu, většinou se snažili řešit přestupky domluvou.
Hlídky vyrazily do míst, kde pravidelně pejskaři své domácí miláčky venčí. Kromě centra města obcházely také sídliště či parky.
„Takto zaměřené kontroly ale neskončily, budeme je i nadále pravidelně opakovat,“ dodal Petr Limprecht.

Vyhláška o veřejném pořádku v Mělníku hovoří o tom, že chovatelé a vlastníci psů jsou povinni zajistit, aby pes neznečišťoval veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň. Vyhláška vymezuje, kde je povinnost mít psa na vodítku. Jsou to silnice první třídy na území města, frekventované ulice Mladoboleslavská, Bezručova, Legionářů, Tyršova, Pražská, Fibichova, Nová, městská památková zóna a všechny plochy parku Na Polabí. Úplný zákaz vstupu se psy byl vydán na veřejná pohřebiště, dětská pískoviště a hřiště.
Vyhláška města o poplatcích zavedla vybírání poplatků ze psů. Obyvatelé bytů zaplatí za rok jeden tisíc korun, obyvatelé domů pět set korun. Lidé, kteří pobírají invalidní důchod, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod, zaplatí dvě stovky.