Cílem projektu, který se koná dvakrát ročně vždy na podzim a na jaře, je naučit školáky bezpečnému chování v silničním provozu.

V rámci dvouhodinového programu se nejmladší žáci učili, jak se chovat na ulici a jak správně přecházet silnici. Na třeťáky, čtvrťáky a páťáky pak čekala krátká přednáška o jízdě na kole a dodržování dopravních předpisů. Pro mnohé z nich přitom nešlo o nic nového, někteří žáci už se totiž mohli pochlubit průkazem malého cyklisty.

A ti, kteří ho ještě nemají, ho budou moci za pár měsíců získat. Stačí když složí teoretické testy a praktickou zkoušku, kterou na dopravním hřišti v mělnických Mlazicích pravidelně pořádá společnost BESIP.

Zaseknutý klíček v poutech? Nejvýš jednou za deset let

V základní škole v Malém Újezdu právě zvoní na první vyučovací hodinu. Žáci však nesedí v lavicích, vyrážejí ven. Před školou na ně totiž čeká policejní preventista Václav Tichý s kolegy Pavlem Černášem a Miroslavem Baštou z mělnické dopravní policie. V rámci projektu Zebra se za tebe nerozhlédne chtějí  malým školákům ukázat, jak se mají chovat na ulici.

Skupinka skoro třiceti dětí od první do třetí třídy se dělí na dvě části. Zatímco ta první poslouchá Václava Tichého a jeho rady o tom, jak co nejbezpečněji přecházet silnici, ostatní školáci míří k opodál stojícímu policejnímu vozu, kde se mohou posadit za volant, nasadit si policejní čepici nebo si na vlastní kůži vyzkoušet pravá policejní pouta.

Policisté sice poté, co školáky spoutají, opakovaně tvrdí, že ztratili klíče, nikdo jim ale nevěří. A to ani ve chvíli, kdy Pavel Černáš připoutá jednu dívku ke značce a prohlásí: „Teď ti těmi druhými pouty spoutám nohy a budeš tu viset jako koala." Spolužáci se dobře baví, stejně jako malá slečna. Dobře ví, že policista ji jenom škádlí…

S pouty si děti užijí spoustu legrace. A baví se také pánové v uniformách, přestože se v jednu chvíli v poutech zasekne klíček. „Na to, jak máš šikovné ruce, tak tedy nic moc," dobírá si Pavla Černáše kolega Miroslav Bašta. „Tohle se stane tak jednou za deset let. Maximálně," vymlouvá se policista, zatímco marně cloumá klíčkem.

U autobusové zastávky se mezitím první skupinka dětí řadí po dvojicích do řady, aby si nacvičily bezpečný přechod ulice. „Nastoupíme dvojřad," instruuje školáky Václav Tichý. „Jako armáda, když jde do boje," ozve se jeden z druháčků. „Teď mi řekněte, jak se budete rozhlížet," vyzvídá policejní preventista. „Nalevo, napravo a zase nalevo," vykřikne někdo. „To ne, nalevo až uprostřed," opravuje ho spolužák přesvědčeně. „Ty v tom máš ale pěkný hokej," kroutí Václav Tichý hlavou a dává za pravdu prvnímu z chlapců. „A ne že tam vpadnete jako nějaké stádo bizonů," upozorňuje je ještě, než je pustí do silnice…