„Mělničtí policisté se zapojili do celorepublikové akce Hazard, alkohol a děti,“ vysvětlila mluvčí s tím, že tato preventivní akce probíhala ve dvou dnech. Jeden den v Neratovicích, v Kostelci nad Labem a Kralupech a hned následující den v Mělníku. „Zkontrolovali jsme několik desítek barů, restaurací, pohostinství a heren, včetně disco klubu. Z více než stovky kontrolovaných osob byla u šesti mladistvých zjištěna přítomnost alkoholu,“ uvedla Johnová. Ani v jednom případě se u osoby mladší 18ti let nezjistilo požití omamných a psychotropních látek.

Jde především o preventivní opatření, které proběhlo ve spolupráci s dalšími subjekty, jako například krajskou hygienickou stanicí, hasičským záchranným sborem a městskou policií. Policisté se zaměřili zejména na dodržování zákazu podávání alkoholu mladistvým. Zároveň se také soustředili na osoby v pátrání, na dodržování předpisů v oblasti hygieny a požární ochrany.