Závažným důvodem je přitom například důvodné podezření, že se v domě či na pozemku nachází mrtvé tělo nebo tam dochází k týrání zvířat.

Podle mělnického policejního mluvčího Václava Tichého nová úprava zákona policistům při práci pomůže. „Tato novela nám práci určitě usnadní, neboť se do jisté míry omezí administrace při přímých výkonech,“ řekl Tichý o jedné z výhod novely, která zkomplikuje život zlodějům, překupníkům, přechovavatelům utajeného odpadu nebo lidem, kteří jsou podezřelí, že se dopouštějí týrání zvířat.

V případech týrání policie úzce spolupracuje s veterinární správou. „V okamžiku, kdy jsme požádáni o spolupráci nebo pokud sami zjistíme, že dochází k týrání zvířete, kontaktujeme veterinární správu a v přítomnosti odborníků na pozemek vstoupíme,“ dodal Tichý.

Dříve museli policisté v takových případech čekat na soudní povolení, nyní už ho potřebovat nebudou.

Práce se tím ulehčí také státní veterinární správě. Podle jejího mluvčího Josefa Dubna zmíněné ustanovení pomůže nejen policistům i veterinárním inspektorům, ale především týraným zvířatům. „Půjde totiž o rychlé zákroky,“ uvedl Duben.

Policisté však mají povinnost bez zbytečného odkladu vyrozumět uživatele objektu nebo pozemku, že vstoupili na místo, které vlastní či obývá. Tím se předejde nedorozuměním.

Novela dále rozšířila oprávnění policie vstupovat do provozoven, a to i po skončení prodejní nebo provozní doby, pokud bude důvodné podezření, že se ve vnitřních prostorách zdržují podezřelé osoby.

Novelu využijí policisté také při procesu vykázání osob ze společného obydlí u případů domácího násilí. Postupy vykázání jsou obsaženy v samotném zákoně a nebude se už postupovat podle správního řádu. Policisté mohou agresivního provinilce vykázat z domácnosti až na dobu deseti dnů.

V následující fotogalerii naleznete odpovědi na anketní otázku: Mají mít policisté možnost vstoupit na pozemek bez svolení majitele?