Ženy měly trať o polovinu kratší než muži. Jedenáct kilometrů zvládlo mělnické družstvo za dvě hodiny a osmnáct minut.

Podle Hany Zavřelové si policistky závod užily. Startovaly v Dobřeni a cestou musely zvládnout šest stanovišť. Dvě disciplíny byly zaměřeny na první pomoc, zbývající úkoly prověřily síly závodníků.

„Tahaly jsme těžké barely 
s vodou i pneumatiky. Na jednom stanovišti si holky musely dát na klín trám, který se nesměl dotknout země. Pak jsme ho přeřezávaly pilou," popsala náročnost úkolů na stanovištích Hana Zavřelová. Výměně pneumatiky na autě bez heveru se naštěstí vyhnuly. ,,To měli za úkol jen chlapi," poznamenala  Hana Zavřelová.

Největším úskalím byla pro policistky první pomoc. 
,,U první disciplíny byl moc milý záchranář, ale asi jsme mu neříkaly to, co chtěl slyšet. Nejsme záchranáři, takže jsme ten problém braly očima laiků,"  poznamenala. „Bylo zapotřebí popsat to odborněji," zmínila se policistka o potížích na trati.

,,Nejvíce se nám líbil sjezd do vody po laně," řekla Hana Zavřelová. Poslední disciplína byla připravená na Harasově. Tým musel dojet na druhý břeh, dva lidé zůstali v raftu a tři běželi na skálu. Ze skály bylo zapotřebí sjet po laně do vody a doplavat na břeh.

Za nesplnění nebo vynechání stanoviště dostávaly týmy trestné minuty, které se přičítaly k celkovému času. ,,Máme devět trestných bodů, což je dobré. Všechny stanoviště jsme víceméně zvládly, problémy jsme měly jen asi u dvou disciplín," poznamenala mělnická policistka.

,,Letos se nám běželo mnohem lépe než loni. V minulém roce bylo až pětačtyřicet stupňů na slunci. V těch oblecích to nebyla žádná sláva," popsala zážitky z minulého ročníku Hana Zavřelová. ,,S ostatními týmy jsme docela spolupracovaly a dobře jsme se bavily. Žádná extrémní rivalita mezi námi nebyla, i když každý z nás chtěl samozřejmě vyhrát," dodala členka vítězného týmu. Do závodu šly mělnické policistky s cílem aspoň dojít. Nakonec si ale doběhly pro pohár.

Jana Procházková