V rámci porovnání středočeských cen se Mělnicko dostalo na třetí příčku: hned za Prahu-západ a Prahu-východ (jejichž pozice v cenové mapě plyne už z mapy zeměpisné a dopravní). A že jsou na Mělnicku domky drahé, ukazuje celostátní srovnání. V žebříčku 77. okresů mu patří šestá pozice. Až za ním zůstávají další oblasti jako Berounsko (celorepublikově 8.), Kladensko (10.), Mladoboleslavsko (12.) a Nymbursko (17.).

Pokud už někdo touží po vlastním domě, jako finančně příznivější by se mohlo jevit rozhodnutí nekupovat, ale stavět. Cenami stavebních pozemků se mělnický okres řadí ke spíše levnější polovině kraje – byť dřívější pokles cen se zastavil a naopak přišel pozvolný nárůst. Ke zvážení by se také nabízelo pořízení bytu. Jejich ceny na Mělnicku byly výrazně pod středočeským průměrem. Vlastně po Kutnohorsku, Příbramsku a Rakovnicku čtvrté nejnižší.

Vliv polohy i velikosti

Blízkost hlavního města i výhodná poloha v centru republiky. To jsou nejzásadnější vlivy, jež ženou nahoru ceny středočeských nemovitostí. Shodují se na tom realitní makléři i analytici Českého statistického úřadu, který vývoj cen sleduje dlouhodobě. Stejně jako na tom, že Středočeši si zpravidla pořizují bydlení dráž než většina zbytku republiky.

Vliv na zdejší ceny má však nejen vzdálenost do Prahy, což prodražuje zvláště rodinné domy v prstenci obklopujícím metropoli. Vliv má i charakter konkrétního regionu. Není tak náhodou, že v rámci kraje jsou byty nejdražší na Mladoboleslavsku, nabízejícím slušně placenou práci v úspěšných podnicích i vývojových centrech. Ceny ovlivňují i další faktory; třeba poloha nemovitosti v rámci lokality dané vzdáleností od centra či stav, označovaný jako „opotřebení“. A zejména velikost obce: s počtem obyvatel rostou u bytů i ceny, zatímco domky bývají v menších městech dražší než ve větších.

Draho není jen u Prahy

Jak se na vývoji cen nemovitostí ve středních Čechách projeví dopady koronavirové krize, ukáže teprve budoucnost. Čerstvě zveřejněná data statistiků, vyhodnocující předchozí období let 2017 až 2019, nicméně ukazují, že kraj byl v porovnání celorepublikovým průměrem výrazně cenově výš.

A neplatí to jen pro zmiňované oblasti Prahy-východ, Prahy-západ a Mladoboleslavska, kde průměrné kupní ceny nemovitostí patřily v celostátním měřítku k nejvyšším, připomněl Ondřej Junášek z oddělení informačních služeb krajské správy statistického úřadu. „Velmi vysoko se v porovnání s republikou pohybovaly ceny bytů také v okresech Beroun, Kladno a Nymburk; v případě rodinných domů figuroval vysoko také okres Mělník,“ potvrdil pozici Mělnicka.

Byty podražily víc a rychleji

Průměrné ceny středočeských nemovitostí ve sledovaném období stoupaly – jako ostatně i v minulosti. Mylný by však byl předpoklad, že rostly rovnoměrně. V případě bytů cenové indexy vyskočily nejvýrazněji na podzim roku 2017 (načež se postupně vracely až k úrovni počátku předcházejícího roku a znovu stoupat začaly od léta roku 2019). U rodinných domů a stavebních pozemků pak ceny vystřelily vzhůru hlavně v létě 2019; trend však byl patrný už od sklonku předchozího roku.

Navzdory kolísání je nicméně postupné navyšování cen nemovitostí jevem příznačným pro celé poslední desetiletí. „K vyšším nárůstům ceny docházelo u bytů a stavebních pozemků,“ upozornil Junášek na to, že zdražování domků postupovalo pomalejším tempem.

Jak v Praze? Draze!

I v případě bytů sice hraje roli blízkost metropole, nicméně na Mladoboleslavsku se přesto prodávaly byty o něco dráž než na Praze-východ a Praze-západ. Dá se však shrnout, že všechny tyto okresy se dostaly zhruba na polovinu pražských cen. Avšak i v kraji nejlevnější Kutnohorsko, s cenovou hladinou na úrovní třetiny průměru v hlavním městě, se v celorepublikovém žebříčku dostalo jen na 30. příčku (jde přitom o zmiňované srovnání celkem 77 okresů).

Domy za Prahou jsou v celorepublikovém srovnání cen hned v závěsu za těmi pražskými. Stejně jako pro hlavní město platí, že zde ceny výrazněji kolísaly – na rozdíl od zbytku republiky, kde statistici zaznamenali kontinuální nárůst. Celokrajsky se středočeské ceny domů neblíží ani polovině pražského průměru. Nejlevněji se zde rodinné domy prodávaly na Rakovnicku, zaujímajícím v porovnání 77 okresů z celé republiky 62. pozici.

Výpočet průměru prodejních cen nemovitostí

close Výpočet průměru prodejních cen nemovitostí. info Zdroj: Deník zoom_in