Dřívější souhlasné stanovisko s dopady provozu letiště na životní prostředí (EIA) obsahovalo podle náměstkyně ministra Bereniky Peštové procesní chyby.

„Nebyly dostatečně zdůvodněny připomínky, které byly vzneseny," uvedla náměstkyně s tím, že se chyby týkaly zejména oblasti vodního hospodářství a posouzení vlivu hlukové zátěže. „Na základě těchto zjištění ministerstvo stanovisko zrušilo," připomněla Berenika Peštová.

Podle Petra Holečka, mluvčího iniciativy Stop Letišti Vodochody, který je zároveň starostou Kralup nad Vltavou, byly nesprávně vyhodnoceny například hlukové limity, hydrogeologická situace a způsob odvodnění letiště.

„Zrušením stanoviska dalo ministerstvo za pravdu starostům třinácti okolních obcí, kteří opakovaně upozorňovali na pochybení ve vydaném stanovisku EIA," připomněl Petr Holeček. „Skutečnost, že ministerstvo zrušilo své vlastní rozhodnutí, je pro nás velkým úspěchem," doplnil.

Zrušení posudku přivítal také středočeský hejtman Josef Řihák: „Studie nezohledňovala, že negativní vlivy, jako je hluk, prašnost či velká dopravní zátěž, se sčítají. Jsem rád, že ministerstvo dalo přednost ochraně životního prostředí," uvedl hejtman.

Společnost Penta, která je majitelem letiště, hodlá podle svého mluvčího Martina Danka využít patnáctidenní lhůtu na rozhodnutí, zda se proti zrušení ekologického posudku EIA odvolá.