Do právě ukončeného ročníku se zapojilo 700 supermarketů po celé republice. Stranou nezůstaly ani Kralupy.

Jak prozradila Blanka Müllerová, tisková mluvčí zdejší Farní charity, do práce se 11. listopadu zapojilo ve městě zhruba 20 zaměstnanců a dobrovolníků. Těm se nakonec v supermarketu Tesco podařilo získat 1 587 kilogramů potravin. Ty byly poté převezeny do skladu ve zdejší Sokolské ulici a jsou připraveny na výdej potřebným. Příjemci pomoci jsou jak klienti sociálních služeb Charity matky s dětmi v azylových domech, lidé bez domova v nízkoprahových denních centrech, senioři a další, tak lidé a rodiny v nouzi, kteří žádnou sociální službu nevyužívají.

„Překvapilo mne, kolik lidí do Tesca přišlo darovat potraviny. S vnučkami jsme přišly nakupovat už potřetí a není to určitě naposledy,“ prozradila sedmdesátiletá Marie z Kralup nad Vltavou.