Vybírání regulačních poplatků nemine v tomto roce ani pacienty v Mělníku. V mělnické nemocnici začali vybírat peníze 1. ledna, shodou okolností ve stejný den, kdy ji začala vlastnit a provozovat akciová společnost Mělnická zdravotní.

Mělnická nemocnice bude přitom poplatky vybírat pouze za služby, které v areálech v Pražské a Bezručově ulici sama provozuje. „Vybírání poplatků u privátních praktických a odborných lékařů včetně stomatologů, kteří mají ordinace v areálu nemocnice, řeší tyto subjekty samostatně,“ uvedl Ludvík Vondráček, náměstek hospodářsko-technické správy.

Co budou pacienti hradit?

Tak jako v celé republice platí se i v mělnické nemocnici od začátku tohoto roku za ambulantní i lůžkovou péči, včetně ošetřovatelské péče poskytované v areálu v Bezručově ulici. Poplatky neminou ani lékárnu. „Poukázky, které obdrží pacienti po zaplacení a které sdělují ošetřujícímu zdravotnickému personálu, že byl poplatek zaplacen, lze kupovat i do zásoby, tedy obdobně jako při nákupu jízdenek pro městskou hromadnou dopravu,“ přiblížila možnosti pacientů hlavní sestra Vladimíra Humplová.

Vedení mělnické nemocnice výhledově počítá se zavedením platebních terminálů v areálu v Pražské ulici. Ty by lidem placení výrazným způsobem usnadnily. Do doby, než budou elektronická zařízení instalována, se poplatky platí v pokladnách, kde je budou vybírat zaměstnanci nemocnice.

 

Kde tedy vlastně platit?

S nejsnadnějším vybíráním poplatků se lidé setkají v lékárně, kde platby proběhnou současně s výběrem doplatků za léky. V praxi se tedy člověk dozví cenu léku, doplatek a sumu včetně poplatku. Vše zaplatí najednou. Platby za pobyt na lůžku v areálu v Pražské ulici platí pacienti v hlavní pokladně nemocnice, která je v hale u hlavního vchodu. „Poplatky po ukončené lůžkové zdravotní péči je nutné zaplatit nejpozději do osmi dnů,“ upozornil Vondráček. Při propuštění, tedy ukončení hospitalizace, mohou lidé platit v pokladně nemocnice, kde dostanou potvrzení o úhradě.

Poplatky za ambulantní péči se vybírají jak ve vestibulu polikliniky, kde mohou lidé platit v pracovních dnech od 7 do 14 hodin, tak v pokladně zřízené v hlavní vrátnici u Nemocniční ulice, kde je možné poplatky hradit od 7 do 17 hodin, taktéž v pracovních dnech.

Od 17 do 7 hodin ráno se vybírají poplatky přímo na jednotlivých odděleních, která péči poskytují, a to včetně pohotovostní služby. „Jedná se o oddělení chirurgické, interní, gynekologické a porodnické, neurologické, ORL i dětskou pohotovost a infekční,“ upřesnil Vondráček.

V areálu v Bezručově ulici poplatky za ambulantní ošetření vybírá sestra v ambulanci, poplatky za hospitalizaci lidé platí staniční sestře. Tyto poplatky musejí lidé hradit, stejně jako v případě platby v Pražské ulici, do osmi dnů. Neliší se ani alternativní možnosti platby poštou nebo bankovním převodem.