Pouť se vrátila ke kořenům poutí na významná místa a zaměřila se více na duchovní podstatu bez obvyklých pouťových atrakcí a bez kolotočů. Pouť je především cesta.

Program akce nabídl mimo jiné poutní zastavení u kostela sv. Ducha a u Božího hrobu v Liběchově s projitím křížovou cestou, a především výstavu v konírně Liběchovského zámku věnovanou návrhům na pietní místo kostela.

V bývalé patronátní hrobce kostela Svatého ducha a Božího hrobu by mělo vzniknout pietní místo, které bude připomínat původní uložení 27 historických katolických hrobů, které byly v roce 1973 odstraněny a zbytky zneuctěných ostatků byly na liběchovském hřbitově pohřbeny hromadně a bez obřadu v opuštěných německých hrobech.

Pořadatelem tradiční akce je Liběchov sobě – Spolek pro záchranu kostelíčka a jeho cílem je pomoc s péčí o památku a také snaha přiblížit obyvatelům a návštěvníkům Liběchova toto místo s geniem loci jako budoucí prostor pro konání koncertů a kulturních akcí.

„Výstava prezentuje budoucí podobu pietního místa v kostele sv. Ducha. Takhle bychom chtěli, aby to vypadalo a zároveň to mělo souvislost s památníky na liběchovském hřbitově, jejichž autorem je historik Vítězslav Štajnochr. Chceme, aby byl použit stejný autor i stejný materiál. Výstava návrhů je instalována v zámecké konírně, kde bylo původně ustájeno 32 koní a v 50. letech minulého století zde probíhaly cenzury filmů. Letošní pouť jsme věnovali hlavně výstavě,“ upřesňuje místopředsedkyně spolku Liběchov sobě Šárka Bínová.

Návrh Vítězslava Štrajnochra navazuje na památník, který je na hřbitově. „Chtěli bychom, aby se pohřbení v kostelíčku symbolicky vrátili zpět. V 70. letech v době normalizace bylo záhodno vymazat dějiny, proto bylo z kostela odstraněno 27 hrobů panstva, aby byli zapomenuti. Spolek všechny hroby našel a identifikoval. Nyní prázdná hrobka je koncipována po vzoru římských katakomb, což je architektonický unikát. Po rekonstrukci kostelíka zde budou umístěny kovové desky se jmény, která budou připomínat jednotlivé příslušníky tehdejšího panstva,“ vysvětluje Vítězslav Štrajnochr.

Šárka Bínová dodává: „Kostelíček nahoře je ve vlastnictví města a měl by do budoucna sloužit jako kulturní centrum. A zároveň by měl být místem, které by připomínalo jeho historii. Vítězslav Štajnochr přišel s nápadem na vytvoření pietního místa a nám se ten nápad líbil. Požádali jsme jej tedy o vytvoření návrhu pietního místa a zde v zámecké konírně jsou vystaveny makety, jak by jednou kostelík měl vypadat.“

Na výstavě byla prezentována i maketa mříže, která bude osazena u vstupu do hrobky kostelíčka.