Poutníci budou mít společné zastavení u kostela sv. Ducha. Společně se vydají na mši svatou do kostela sv. Havla, kde ji bude celebrovat převor Strahovského kláštera A. R. D. Bartoloměj Marián Čáčík, O. Praem. Mši hudebně provede Litoměřický chrámový sbor a žesťový kvintet. Po mši bude připraven bohatý kulturní program, kde bude k poslechu hrát vokální soubor KrisKros. Program zakončí v pozdních večerních hodinách Květinová taneční zábava v SOU Liběchov Boží Voda.

Skvělá spolupráce je i na brigádách, které pořádaly spřátelené spolky Liběchov sobě a Vehlovská kaplička. Cesta mezi Vehlovicemi a Liběchovem je i díky dobrovolníkům z místních škol, pro poutníky uklizená a dobře průchodná. Přípravy na Svatodušní pouť tento týden v Liběchově vrcholí. Organizátoři a ostatní dobrovolníci nezaháleli ani v Zámecké zahradě, která je upravena tak, aby v ní mohl proběhnout kulturně zábavný program.

Vše bylo uzpůsobeno a připraveno tak, aby zde byl zároveň i dostatek místa pro relaxaci návštěvníků. Uvnitř zámku se uklízely historické sály a očištěno bylo i přilehlé nádvoří, posekaly se trávníky a vyčistily schodiště v okolí zámku i kostela sv. Havla. Vyčistili půdu od holubího trusu, kterého se nakonec odvezlo traktorem 5 tun. Všechny náročné práce byly učiněny k provedení důstojné instalace opraveného zvonu.

Na sobotní dopoledne se tak hosté mohou těšit i na komentované prohlídky na zdejším zámku.