Hráz totiž začala v asi sto metrů dlouhé části u přístavu prosakovat. Ohrožené Mlazice byly už sice dávno evakuované, strach a napětí ale nepominuly. Stačilo si představit, že by domy byly plné vody stejně jako před jedenácti lety… Vlna, která by je zalila, by prý dosáhla až pěti metrů.

Záchrana hráze před protržením byla dramatická. Voda se dostala pod těsnicí vrstvu a protékala takzvaným kufrem vozovky. Labská hladina byla nad devíti metry… Ke katastrofě zbývalo sotva pár centimetrů. Chlapům, kteří se snažili hráz zpevnit panely a zeminou, šlo o život. Naštěstí hráz vydržela.

Podle mělnického starosty Ctirada Mikeše hráz splnila svou úlohu nad očekávání. „Hladina šla nad úroveň stoleté vody a třicet centimetrů, na níž měla být pevná hráz stavěná," připomněl starosta, kterého po příchodu velké vody vyděsilo, že třiceticentimetrová rezerva není skutečná, protože právě tam už je hráz silnicí. A právě tou začala po dosažení stoleté vody prosakovat voda.

Podle manipulačního řádu Povodní Labe mělo v té době dojít k řízenému zaplavení částí města u řeky…

„Chceme mít vyšší hráz, kde hranice stoleté vody a třiceti centimetrů bude skutečností a ne fikcí," zdůraznil Ctirad Mikeš.

Vyšší hráze lze dosáhnout navýšením izolační části hráze, až na ní by pak byla asfaltová vrstva.

Povodně, při kterých byly škody daleko nižší než tři sta padesát milionů před jedenácti lety, odhalily slabiny mělnické hráze, zejména pevné části. „Přes celý ten průšvih je dobře, že hráz ukázala své meze a jaké nedostatky musíme řešit," poznamenal starosta.

Mobilní části hráze, které stoletou vodu a třicet centimetrů navrch ustojí, prošly povodněmi skoro bez chyby. Jen v Rybářích se ukázalo, že už v projektu schází uzavření haly veslařského spolku, kde jsou uložené lodě. Už při padesátileté vodě tam proto protéká voda.

A právě touto cestou by se dostala k domům, i kdyby nescházely některé z nezbytných částí mobilní hráze. „Stoletá budova by ani neměla být součástí protipovodňové ochrany, nedá se odhadnout, k čemu tam při obrovském tlaku valící se vody může dojít," vysvětlil Ctirad Mikeš.