„Hlídkovali jsme celou noc,  k ránu naštěstí nastal mírný pokles," vrátil se k úterní noci. „Nejhůře skončily domy V Chaloupkách a na Libušině náměstí," potvrdil to, co bylo vidět už od hlavní silnice. Její část dokonce byla v úterý večer uzavřena, protože Labe v některých místech vystoupalo až těsně k ní. Po takzvané staré Libiši se tou dobou dalo pohybovat jedině na lodičce…

Zaplaveno bylo 32 rodinných domů a kromě jednoho také všechny bytové. Díky zvýšenému přízemí se však naštěstí voda dostala pouze do sklepů, ne až do jednotlivých bytů.

Vedle občanů se museli v uplynulých dnech evakuovat také dobrovolní hasiči, kteří mají zbrojnici přímo v záplavové oblasti. „Veškerý svůj materiál přemístili do sokolovny a pak pomáhali při stěhování osob, které si nedokázaly poradit samy. Také roznášeli letáčky s informacemi a instrukcemi," popsal Mráz práci místního hasičského sboru, který má i ženský oddíl.

Do Libiše už dorazily hasičské posily z Jablonného, kterým Libiští pomáhali po povodni před několika lety. „Na solidaritu ostatních si nemůžu stěžovat. My tenkrát pomohli jim a oni teď zase nám," pochvaloval si starosta.

Za hlavní problém, který starou Libiš při povodních trápí, označil strouhu za posledními domy právě v ulici V Chaloupkách, která při zvýšení hladiny Labe přivádí vodu do obce. „Pomohlo by její přesunutí, ale to by bylo tak náročné, že si to vůbec neumím představit," přiznal Mráz. Zároveň dodal, že v Libiši byly a jsou menší či větší záplavy součástí života obce už mnoho desítek a stovek let.