Zatímco starosta Zálezlic Jiří Čížek je přesvědčený, že k opravě použila firma Dalibora Řeháka obyčejnou stavební suť, hlavní investor hráze Povodí Vltavy vidí situaci naprosto odlišně.

Uvedla to mluvčí společnosti Michaela Pohůnková. „Na konci července proběhl takzvaný kontrolní den. V jeho průběhu odebrali naši zaměstnanci vzorky z protržené hráze. Následným rozborem bylo zjištěno, že materiál použitý na stavbu hráze je zcela vyhovující," uvedla mluvčí.

Zároveň však přiznala, že v těchto dnech probíhá geotechnický průzkum dalších částí hráze, výsledky by měly být známé zhruba v polovině srpna. „Na základě této analýzy se poté rozhodne o dalším postupu při opravách valu," dodala Pohůnková.

Jiří Čížek je z celé situace rozčarovaný. Navíc nechápe, proč s nimi nikdo z Povodí Vltavy nejedná a o tom, co se na hrázi děje, ho neinformuje.

„Všechno, co dosud víme, se dozvídáme z novin," postěžoval si. „Opravdu nerozumím tomu, jak mohli dojít k závěru, že je ten materiál v pořádku. Copak to neviděli?" nechápal rozhodnutí Povodí Vltavy.

Sami Zálezličtí nyní čekají na vyjádření soudního znalce, kterého si k celé věci přizvali. Dřív než podniknou další kroky, chtějí znát oficiální stanovisko odborníka. To by mělo být k dispozici během týdne až dvou.

„Na základě toho, co řekne znalec, se rozhodneme, co budeme dělat dál. Jsem ale přesvědčený, že ta hráz z kvalitního materiálu prostě opravená nebyla," uzavřel Čížek.