Překračování maximální povolené rychlosti kontroluje od začátku letošního května radar před železničním přejezdem v mělnické ulici Na Malém Spořičově. Rychlá jízda vadila především lidem z blízkých domů, kteří si stěžovali na hluk.

V současné době to však vypadá, že pro umístění radaru chyběla všechna potřebná povolení. Snímací zařízení radaru navíc opticky zakrývá dopravní značku upozorňující na nechráněný železniční přejezd.

Krajský úřad Středočeského kraje v minulosti vydal potřebné povolení ke stavebním úpravám, které byly potřeba k instalaci radaru. To ovšem nestačí a město potřebuje ještě specifické stanovení krajského úřadu, které ovšem z velké části závisí na vyjádření Policie České republiky. Policisté ovšem s radarem nesouhlasí.

„Nevidíme opodstatnění radarového zařízení při současném omezení rychlosti na třicet kilometrů v hodině,“ uvedla mělnická policejní mluvčí Štěpánka Mikulenčáková. Na silnici první třídy, která vede skrze město, totiž je v místě přejezdu malá koncentrace chodců, dopravních nehod a dokonce i přejíždějících vlaků. „Vlak tam nejel, co vůbec pamatuji,“ řekl pro Mělnický deník třiadvacetiletý obyvatel nedalekého sídliště, který na přejezd kouká z okna.

Podle všeho to tak nyní vypadá, že krajský úřad nevydá potřebné povolení ani zpětně a řidiči, jímž byla pokuta udělena, se budou moci bránit při přestupkovém řízení. Radarové zařízení má město pronajaté od firmy Czech Radar, která se ve smlouvě zaručila, že jsou všechny právní úkony v pořádku, nyní to tak ale nevypadá.

Celou záležitostí se začaly všechny instituce zabývat poté, co na krajský úřad dorazilo několik stížností na umístění radaru. Největší kritiku od řidičů si vysloužilo umístění před dopravní značkou, tvoření kolon vozidel před přejezdem a samotné umístění v místě, kde nehrozí nebezpečí. V současné době radar překročení rychlosti nezaznamenává, kdy bude uveden opět do provozu, není jasné.


Radar chtěli kvůli hluku!

od spuštění radaru 9. května letošního roku vybralo město na pokutách za vyřízené přestupky kolem 630 tisíc korun a celkem vydalo přibližně 1 100 příkazů k přestupkovému řízení. „Důvodem instalace radaru na železniční přejezd v ulici Na Malém Spořičově byl záměr zklidnit a ztišit provoz silniční dopravy v této lokalitě,“ uvedl vedoucí mělnického odboru dopravy Zdeněk Zrcek. To vyžadovali obyvatelé přilehlých domů, kteří si stěžovali na vysokou rychlost vozidel, která přes přejezd jedou. Výjimečné nebyly ani případy, kdy byla šoférům naměřena rychlost vyšší, než sto kilometrů v hodině. „Mimo bezpečnostních rizik to způsobovalo na železničním přejezdu, zejména v nočních hodinách a v případě těžkých nákladních automobilů, velký hluk,“ podotk Zrcek. Mělník se instalací radaru zařadilo do projektu Bezpečná města a připravuje instalaci dalších podobných zařízení.