Od 26. června totiž přestávají platit nálepky na první pololetí, po tomto datu nebude lidem, kterým bude na popelnici chybět nová nálepka, svážen odpad.

Lidé žijící v Hoříně a v Brozánkách mají navíc povinnost uhradit také poplatek za kanalizaci ve výši šest set korun.

Zaplatit je možné v pondělí mezi osmou a osmnáctou hodinou nebo ve středu v době od osmi do sedmnácti hodin na hořínském obecním úřadě. Možná je i bezhotovostní platba, potřebné údaje jsou k nalezení na webových stránkách obce www.obechorin.cz.

Každý, kdo zaplatí až po prvním červencovém dni, musí počítat s navýšením poplatku o padesát procent.