Chtěli by stavět, ale nemají kde. Tak by se dala stručně zhodnotit situace v Nebuželích.

„V územním plánu sice máme vyčleněné některé pozemky k výstavbě, jenže v převážné většině jsou v soukromém vlastnictví. A jejich vykupování není ve finančních možnostech obce,“ uvedl starosta Nebužel Miroslav Pokorný.

První podmínkou k získání případné dotace na výstavbu či rozvoj infrastruktury přitom jen, aby pozemky byly ve vlastnictví obce. Prostě začarovaný kruh. Míst, kde by se dalo v budoucnu stavět, je přitom žalostně málo. Někde brání výstavbě ochranné pásmo vysokého napětí, jinde zase silniční obchvat obce. A tak vedení obce hledá, kde se dá.

„Například ve středu obce jsou některé zemědělské usedlosti, které už dnes nejsou využívané, protože zemědělské činnosti na venkově ubývá. Ty by se daly přestavět k bydlení,“ naznačil možnou cestu starosta. Jenže i tato cesta opět vázne na penězích. „Jedna usedlost je například k mání za šest milionů. To je pro obec nereálná částka,“ vysvětlil Pokorný.

Jaká je tedy další eventuální varianta? „V současné době tipujeme pozemky, které by bylo možné k výstavbě využít a které jsou v majetku Pozemkového fondu České republiky. Struktura těchto pozemků je však taková, že jen málokteré je možné využít pro výstavbu,“ řekl starosta. Jednání s Pozemkovým fondem jsou však další možnou cestou.

Všechny tyto důvody omezují výstavbu v Nebuželích, přestože je podle starosty o bydlení na venkově v poslední době poměrně velký zájem. S nedostatkem peněz při svém rozvoji se potýkají i další obce. Problém v Nebuželích je i v tom, že velké množství pozemků obce jsou lesy. „Lesního porostu vlastníme 72 hektarů,“ uzavřel starosta.