Kameníci začali rozebírat zdivo z roku 1905, aby se vjezd do plavební komory rozšířil a nově jím propluly i moderní vysoké lodě. Za rok se tyto kameny vrátí zpět na unikátní novou rekonstrukci zdvižného mostu, který zachová původní památkově chráněný vzhled zdymadla.

„Modernizace Vltavské vodní cesty z Mělníka do Prahy se dostává do své vrcholné fáze, kdy začínáme odstraňovat úzký profil dolního ohlaví na plavební komoře Hořín. Je pozoruhodné, že mimořádně zdařilé zdymadlo nadčasově navržené architektem Františkem Sanderem i po 114 letech odpovídá potřebám současné transevropské dopravní sítě TEN-T. Jediným limitem omezujícím proplouvání lodí je nízká podjezdná výška, která často zabrání lodím dosáhnout Prahy. Na lodích se musí demontovat nástavby i kormidelny a plavba je tak velmi obtížná,“ říká Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR.

Společně s probíhající přestavbou dalších mostů na plavebním kanále do Vraňan bude úzké místo podjezdné výšky odstraněno a provozovatelé vodní dopravy se tak dočkají moderní Vltavské vodní cesty. Stavbu realizuje dodavatel Metrostav a.s. se stavebními náklady 378 milionů korun. Práce budou dokončeny do března roku 2021.

Podjezdná výška na dolním ohlaví plavební komory, která nyní často klesá i pod 4,5 metru, bude novým pohyblivým mostem zvýšena na 7 metrů. Moderní osobní lodě s více palubami a stejně tak i nákladní lodě s kontejnery tak budou moci bezpečně plout z Labe až do Prahy. „Ohlaví bude zároveň rozšířeno z 11 metrů na 12 metrů, což je druhý parametr evropských vodních cest. Tímto naplníme cíl dobrého plavebního stavu vodních cest. Věřím, že se pak podaří část těžké kamionové dopravy dostat ze silnic na lodě a snížit zatížení měst těžkými auty s odpadem a stavebním materiálem, doplňuje Lubomír Fojtů.

Projekt společně s modernizací rejd plavební komory Praha – Štvanice uspěl v roce 2017 u Evropské komise a získal financování z grantu Nástroje Evropské Unie pro propojení Evropy, který dosáhne 10,7 milionů Euro. Po celou dobu provádění stavebních prací bude zachováno propojení pro pěší a cyklisty přes zdymadlo. Aktuálně již je v provozu přívoz, který nahrazuje právě rozebíraný most.

Plavební provoz velkou plavební komorou pak bude přerušen od 1. července 2019 do března 2020. „Při úpravě horní a dolní rejdy plavební komory budeme stavební práce provádět s maximálním ohledem na životní prostředí, obyvatele a skutečnost, že plavební komora je technickou památkou,“ zavazuje se ředitel šesté divize Metrostavu Milan Veselský.