„Je to stavba, která bude probíhat do roku 2021. Zastupitelstvo uvolnilo na první etapu 2019-2020 patnáct milionů korun. Nyní budou práce probíhat ještě venku, protože se přistavuje nový evakuační výtah, do kterého budou moci ležící pacienti zajet i s postelí,“ říká mělnický místostarosta Milan Schweigstill.

V rámci projektu se vybuduje také záložní zdroj energie. Tyto práce budou pokračovat i v příštím roce. V této době už ale začnou také úpravy ve vnitřním prostoru budovy. Ty by měly zahrnovat předělání současného výtahu na evakuační, instalaci požárních čidel a také rozšíření dveří. Tato část rekonstrukce se protáhne do roku 2021.

Celkové náklady projektu činí 24 milionů korun. Žádné dotace na tuto akci město nezískalo.