Vidina brzkého ukončení prací v Bezručově ulici se pomalu naplňuje. Nové vodovodní potrubí, kvůli jehož opravě je zčásti ulice uzavřena, od neděle dělníci usazují do původního vodovodu.

Po zhruba měsíční přípravě, kdy firma musela vykopat několik jam, vyčistit původní vodovodní roury a zjistit jejich stav, se tak dostala za polovinu své práce.

Uzavření části Bezručovy ulice odstartovalo ve městě zoufalou dopravní situaci. Lidé přijíždějící do města se každodenně potýkají s kolonami aut, s objížďkami, se zákazy nebo zobousměrněnými jednosměrkami. Právě kvůli těmto problémům jsou dělníci, a potažmo firma Zepris, která stavbu provádí, pod drobnohledem místních obyvatel.

Právě oni se na konci týdne pohoršovali nad tím, že staveniště zeje prázdnotou, a že firma svým liknavým pracovním přístupem nebude schopna dokončit práce v předem daném termínu (psali jsme v Mělnickém deníku dne 13. června).

Pracovníci firmy na negativní ohlas veřejnosti reagovali téměř okamžitě. „Chtěl bych lidi ubezpečit, že se nemusejí ničeho obávat. Práce pokračují podle plánu a určitě je stihneme do předem stanoveného termínu, tedy do 15. července. To, že se nepracuje na obou místech v Bezručově ulici, je dáno naplánovaným technologickým postupem,“ řekl minulý týden stavbyvedoucí Ivo Soukup.

Jak ale stavba probíhá, když se na většině rozkopaných úseků nic neděje? Podle Josefa Živnůstka, obchodního ředitele firmy, je tento obrázek stavby dán použitím speciální metody nazvané relining. Jde o to, že není třeba komplexně odkrýt celou silnici, ale najít a odhalit původní vodovod a potom místa přípojek. Stačí tedy provést jen jednotlivé výkopy.

„Někdy se opravdu může zdát, že se na stavbě nic neděje. Ve skutečnosti ale probíhají důležité technologické kroky, jako je například čištění potrubí nebo zatahování a svařování potrubí nového. Tyto práce v celé délce opravovaného úseku najednou dělat nelze,“ dodal Josef Živnůstek. Metoda, kterou firma na své stavbě uplatňuje, slibuje šetrnější dopad na okolí stavby a umožňuje rychlejší ukončení celé nutné generální opravy vodovodu.